Angličtina ve zdravotnictví

Žáci se v kroužku naučí anglicky konverzovat na témata týkající se zdravovědy. Žáci budou po odbornostní stránce vybavení lexikálními výrazy a frazeologickými pojmy, které využijí například během komunikace s pacientem, při poskytování první pomoci nebo vedení rozhovoru na téma medicína. V březnu byl dle plánu realizován blok na téma "mentální poruchy a onemocnění" a "příjem pacienta do nemocnice". Žákům byla nejprve objasněna slovní zásoba k tématu, poté přišel čas na aplikování teoretických poznatků do praxe a žáci si na případových studiích, dialogu a jazykových hrách vyzkoušeli užití předchozích poznatků v praxi.

Cílem následujícího měsíce je pokračování k tematickém plánu, kdy bude pozornost věnována tématům hygieny, farmakologie a alternativních přístupu v medicíně. Plánováno a připravováno je také zapojení do platformy eTwinning.