Studenti a rodiče

Informace o dálkovém studiu

Obsah:

Dálkové studium oboru Zdravotnický asistent bylo otevřeno v prvním roce školy, tedy ve školním roce 2017/2018. Otevření další třídy, tentokrát už pod názvem 53-41-M/03 Praktická sestra, je připraveno pro školní rok 2019/2020.

Aktuální rozvrh hodin nalznete zde.