Obor Praktická sestra

Obsah:

  • Studijní obor: Praktická sestra
  • Kód oboru: 53-41-M/03
  • Typ studia: denní čtyřleté
  • Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
  • Počet otevíraných tříd: 1 třída v Ostravě (+ 2 třídy Český Těšín)

Nezbytnou podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost! Potvrzení je třeba doložit současně s přihláškou.

Leták oboru ke stažení Učební plán oboru

Popis studia:

  • Čtyřleté denní nebo pětileté dálkové studium pro absolventy základních škol ukončené maturitní zkouškou.
  • Studium oboru praktická sestra (PS) vede k získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k výkonu profese a současně poskytuje i širší všeobecné vzdělání nutné pro další vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Profil absolventa

  • Absolvent je připraven poskytovat preventivní a ošetřovatelskou péči  dětem i dospělým a podílet se na preventivní, diagnostické, léčebné a dispenzární péči. Uplatní se v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a také v zařízeních sociální péče a služeb, např. v  léčebnách dlouhodobě nemocných, ústavech sociální péče, ve stacionářích pro seniory apod.

Zdravotní požadavky

  • Nezbytnou podmínkou je zdravotní způsobilost k výkonu práce.