Uchazeči o studium

Požadavky k přijímacímu řízení

Požadavky k přijímacímu řízení na SŠ

Laboratorní asistent

 • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru
 • písemný test z českého jazyka 
 • průměrný prospěch ze ZŠ (pololetní vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
 •  (podrobně v  kritériích, která zveřejníme do 31. 1. na webu školy)

Zdravotnické lyceum

 • písemný test z českého jazyka 
 • průměrný prospěch ze ZŠ (pololetní vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
 •  (podrobně v  kritériích, která zveřejníme do 31. 1. na webu školy)

Praktická sestra

 • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru
 • písemný test z českého jazyka 
 • průměrný prospěch ze ZŠ (pololetní vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
 • (podrobně v  kritériích, která zveřejníme do 31. 1. na webu školy)

Další obecné informace

 • Termín pro odevzdání přihlášek: nejpozději 1. 3. 2021

Zdravotní posudek 

Informace o zdravotní způsobilosti uchazečů o studium. Stáhnout formulář.