Uchazeči o studium

Výsledky přijímacího řízení

Výsledková listina přijímacích zkoušek pro školní rok 2021/2022

Obor Praktická sestra - výsledky ke stažení ZDE

Obor Laboratorní asistent - výsledky ke stažení ZDE

Obor Zdravotnické lyceum - výsledky ke stažení ZDE

 

Informace o odvolání 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (v případě rozhodnutí o nepřijetí) a 3 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (v případě rozhodnutí o přijetí). Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává ve dvojím vyhotovení. Odvolání musí být podáno na formuláři v uvedeném znění (vzor ke stažení zde) až po obdržení rozhodnutí o nepřijetí.