Informace o AGEL Střední zdravotnické škole

Zdravotnická zařízení napříč skupinou AGEL se potýkají s nedostatkem zdravotnického personálu, což byl jeden z důvodů, proč se společnost rozhodla založit vlastní střední zdravotnickou školu. Škola bude sídlit v Ostravě - Koblově, kde bude probíhat značná část výuky. Praktická část se bude odehrávat hlavně ve Vítkovické nemocnici, kde má škola také oficiální sídlo. A co se u nás děje právě teď?

V současné době proběhlo první kolo přijímacího řízení. Studenti, kteří splnili kritéria pro přijetí, mají nyní necelé dva týdny na to, aby odevzdali nebo odeslali zápisové lístky, které škole slouží k potvrzení, že daný student má zájem na školu nastoupit. Tyto lístky mohou studenti nebo jejich zákonní zástupci odesílat poštou na adresu školy nebo jejího sídla, často je však odevzdávají také osobně, nechtějí-li se spoléhat na poštu. Je tedy možné, že zápisový lístek ponechají na sekretariátu Vítkovické nemocnice či na vrátnici Vítkovické nemocnice. Všechny lístky se poté budou shromažďovat na sekretariátu Vítkovické nemocnice.

Adresy pro případné doručení zápisových lístků:

AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o. – (sídlo školy; stejná adresa je i pro Vítkovickou nemocnici a.s.)
Zalužanského 1192/15
703 84 Ostrava – Vítkovice

AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o. (místo vzdělávání)
Antošovická 55
711 00 Ostrava - Koblov


V polovině května bude vypsáno druhé kolo výběrového řízení, kdy se bude opakovat postup z prvního kola. Studenti si podají přihlášku, kterou opět odešlou či osobně doručí do místa vzdělávání školy či do sídla školy, které je ve Vítkovické nemocnice a po vyhodnocení přihlášek budou mít několik dní na to, aby se ke studiu přihlásili odevzdáním zápisového lístku. Samotná výuka se poté na škole rozběhne na začátku školního roku, tedy v září a to v těchto oborech:

  • Zdravotnický asistent
  • Zdravotnické lyceum
  • Laboratorní asistent

Zároveň s touto zprávou o průběhu přijímacího řízení si dovolujeme upozornit, že nyní je škola pro veřejnost uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce interiérů. Upozorňujeme tedy všechny zájemce z řad žáků a jejich zákonných zástupců, že v tuto chvíli není možné se do školy dostat, ani tam zanechat zápisové lístky či přihlášky. Zároveň děkujeme za pochopení a pevně věříme, že se všem žákům bude ve škole líbit.