Uchazeči o studium

Požadavky k přijímacímu řízení

Laboratorní asistent

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru
  • průměrný prospěch ze ZŠ (pololetní a závěrečné vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
  • (podrobně ve kritériích)

Zdravotnické lyceum

  • průměrný prospěch ze ZŠ (pololetní a závěrečné vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
  • (podrobně ve kritériích)

Praktická sestra

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru
  • průměrný prospěch ze ZŠ (pololetní a závěrečné vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
  • (podrobně ve kritériích)

Další obecné informace

  • Termín pro odevzdání přihlášek: nejpozději 20. února 2024

Zdravotní posudek 

Informace o zdravotní způsobilosti uchazečů o studium. Stáhnout formulář.