O škole

ISIC

Co je ISIC?

ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO, to již více než 60 let! Pro studenty základních škol existuje speciální varianta ISIC Scholar.

Kromě mezinárodního uznání statusu studenta na držitele čeká velké množství výhod po celém světě. ISIC je platný ve 130 zemích, takže jej můžete dohromady uplatnit na více než 125 000 místech, z toho Vás čeká přes 2 700 slev jenom v ČR.

Dolní ani horní věková hranice pro získání průkazu ISIC není stanovena. Průkaz ISIC tedy může být vystaven i studentovi staršímu 26 let v případě, že je zapsán do studia denní formy.

Základní platnost průkazu je od prvního září jednoho roku do konce prosince roku následujícího – max. tedy 16 měsíců. Všechny karty, vydané v rámci tohoto cyklu, mají tedy stejnou platnost, bez ohledu na termín vystavení. V období září až prosinec se tak můžete setkat s platnými průkazy ze dvou období, vydávají se však již jen karty s novou platností.


Jak získat kartu:

  1. Vyplnit žádost o vystavení karty.
  2. Zajistit fotografii, nejlépe v elektronické podobě.
  3. Podklady odevzdat na sekretariátu školy nebo si kartu objednat na stránkách ISICu.

Další informace ke kartám ISIC naleznete na www.isic.cz