Uchazeči o studium

Výsledky přijímacího řízení

Výsledková listina přijímacích zkoušek pro školní rok 2024/2025

  • VÝSLEDKOVÁ LISTINA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2024 obor Praktická sestra 53-41-M/03 - ke stažení ZDE 

Výsledky a hodnocení uchazečů 

Přehled uchazečů podle pořadí bude zveřejněn 15. 5. 2024 na budově školy, na webových stránkách školy a v informačním systému DIPSY pod registračním číslem uchazeče

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí oznamuje škola zveřejněním přehledu přijatých uchazečů na budově školy (rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se v písemné formě nezasílá). 

Odvolání

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal. 

Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplění kapacity je bezpředmětné.