Uchazeči o studium

Přihláška ke studiu

Přihláška ke stažení ZDE

  • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku (vytvoří 2 stejnopisy).
  • Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání