Studenti a rodiče

Stipendijní programy

Stipendijní program – PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM 2023/2024

Cílem je odměnit vynikající žáky za jejich studijní výsledky a motivovat do další práce i ostatní žáky školy tak, aby se odpovědně připravovali na své budoucí povolání.

Kritéria a podmínky poskytování prospěchového stipendia:

  • Stipendium je poskytováno žákům denního studia všech maturitních oborů
  • Podání žádosti na předepsaném formuláři a splnění kritérií poskytování stipendia
  • Proplácení probíhá v aktuálním pololetí školního roku, počínaje II. pololetím prvního ročníku studia (únor - červen + září - leden)
  • V případě absence žáka v aktuálním měsíci více jak 10 pracovních dnů, nebude stipendium v uvedeném měsíci vyplaceno
  • Stipendium je vypláceno měsíčně a je zasíláno žákům na jejich účet

Výše prospěchového stipendia

Průměrný prospěch bez známky z chování:

1,0 - 1,20 400,-Kč
1,21 - 1,35 300,-Kč
1,36 - 1,50 200,-Kč

Pro akademický rok 2023/2024 společnost AGEL a.s. opět vypisuje pro studenty vybraných studijních oborů STIPENDIJNÍ PROGRAM AGEL.

Proč vstoupit do stipendijního programu společnosti AGEL?
  • Síť kvalitních zdravotnických zařízení po celé ČR (student si vybere, ve kterém zařízení chce do stipendijního programu nastoupit s možností přestupu)
  • Kratší doba závazku než u jiných programů na trhu
  • Výhodné podmínky - cena i délka vyplácení
  • Garance uplatnění po ukončení studia
  • Individuální přístup dle oboru a zájmu studenta

STIPENDIJNÍ PROGRAM pro studenty AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické

Typ školy Ročník Výše stipendia Dělka vyplácená v měsících Délka závazku
VOŠZ 2. 4.500,- Kč 12 3 roky
3. 5.000,- Kč 10
SZŠ 3. 3.500,- Kč 12 2 roky
4. 5.000,- Kč 10

Více informací naleztene ZDE.

KONTAKT:

Pro bližší informace a přihlášení do Stipendijního programu AGEL kontaktujte vedení školy nebo personální oddělení společnosti AGEL a.s.: email: studenti@agel.cz tel.: 582 315 926

Pavlišová Klára, mob: 601 158 700