O škole

Ochrana osobních údajů

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv podle příslušných právních předpisů se můžete obrátit na odpovědnou osobu, a to prostřednictvím e-mailu: dpo@agel.cz, nebo poštovní adrese: AGEL SSC a. s., Data protection officer, Palisády 56, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.