Studenti a rodiče

Maturita

Maturitní zkoušky konané na jaře a na podzim 2021

Legislativními úpravami došlo ke změně maturitních zkoušek. Nově zahrnuje společná část pouze didaktický test z českého jazyka a literatury a didaktický test z cizího jazyka nebo matematiky (podle volby žáka). Aktuální informace z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) naleznete na https://maturita.cermat.cz/

Přehled změn v maturitní zkoušce v návaznosti na opatření MŠMT ZDE

Opatření obecné povahy MŠMT k nahlédnutí ZDE

Přejeme klidnou přípravu a úspěšné složení maturitní zkoušky


Pokyny

Pokyn ředitele školy k maturitním zkouškám ve školním roce 2020–2021

Důležité termíny k maturitní zkoušce ZDE

Maturitní práce tříd lycea:

Žádost o registraci MP 2020_2021 

Stáhnout

Metodické pokyny - maturitní písemná práce

Stáhnout

Kritéria hodnocení písemné maturitní práce

Stáhnout

Kritéria hodnocení obhajob písemné maturitní práce

Stáhnout

Kritéria hodnocení MZ:

Kritéria hodnocení PMZ_ZA

Stáhnout

Kritéria hodnocení PMZ_LA

Stáhnout
Kritéria hodnocení profilových zkoušek Stáhnout

TÉMATA

Školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušky konané v roce 2021

Stáhnout

Pro vytvoření žákovského seznamu použijte tuto tabulku 

Stáhnout
Struktura ústní zkoušky z Českého jazyka Stáhnout

TÉMATA JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Psychologie a komunikace, Psychologie Klinická biochemie Chemie_LY Biologie
Hematologie a transfuzní služba Praktické ošetřování nemocných Ošetřovatelství Somatologie
Histologie a histologická technika Témata praktická MZ_LA Mikrobiologie Anglický jazyk
Maturitní práce s obhajobou ústní část