Studenti a rodiče

Maturita

Časopis - KamPoMaturitě.cz - přijímací zkoušky, kurzy, testy, nulté ročníky (kampomaturite.cz) Na tomto odkazu naleznete všechny čísla časopisu zdarma ke stažení. Obsahuje aktuální informace kam po maturitě, nové obory a fakulty nebo rady a tipy ohledně VŠ.

Aktuální informace (CERMAT) - https://maturita.cermat.cz/

Status studenta po maturitní zkoušce - informační létáček ZDE

Přejeme klidnou přípravu a úspěšné složení maturitní zkoušky.


Maturitní zkoušky konané na jaře a na podzim 2024

Parametry profilových zkoušek 2023/2024 - ZDE

Důležité termíny k maturitní zkoušce 2023/2024 - ZDE

TÉMATA

Školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušky konané v roce 2024 Stáhnout
Pro vytvoření žákovského seznamu použijte tuto tabulku  Stáhnout
Struktura ústní zkoušky z českého jazyka a literatury Stáhnout
 

TÉMATA JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Psychologie a komunikace_PS Praktické ošetřování nemocných Ošetřovatelství_PS Somatologie_PS
Anglický jazyk

Kritéria hodnocení MZ:

Kritéria hodnocení PMZ_PS Stáhnout
Kritéria hodnocení profilových zkoušek Stáhnout
Kritéria hodnocení profilové části MZ z ČJL Stáhnout
Kritéria hodnocení profilové části MZ z ANJ (cizí jazyk) Stáhnout
 
Kritéria hodnocení profilové části MZ z ANJ -
Opakovaná maturitní zkouška
Stáhnout
 

 


Maturitní zkoušky konané na jaře a na podzim 2023

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – podzim 2023 

Přihlášku k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období je třeba odevzdat řediteli školy do 26. června 2023.

Formulář přihlášky obdrží každý žák maturitního ročníku druhý týden v červnu daného školního roku. Žák formulář vyplní a odevzdá nejpozději 26. června 2023. Doporučení školského poradenského zařízení je platné z jarního zkušebního období. Vyplněná přihláška bude zaevidována do centrálního registru. Žák poté obdrží Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce, a to nejpozději do 5. července 2023. Výpis z přihlášky žák důkladně zkontroluje a případné nesrovnalosti ve výpisu oznámí do 5 dnů řediteli školy.

Přihlášku lze stáhnout ZDE

Termíny k maturitní zkoušce - zkušební období PODZIM 2023 ZDE 

Pozvánky k DIDAKTICKÝM TESTŮM podzim 2023 byly žákům odeslány 16.8.2023.

Pozvánka k Písemným slohovým pracím PODZIM 2023 - ZDE             


Pozvánka k písemným pracím maturitní zkoušky 2022/2023 - ZDE

Parametry profilových zkoušek 2022/2023 - ZDE

Nabídka a termín maturitní zkoušky 2022/2023 - ZDE

TÉMATA

Školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušky konané v roce 2023 Stáhnout
Pro vytvoření žákovského seznamu použijte tuto tabulku  Stáhnout
Struktura ústní zkoušky z českého jazyka a literatury Stáhnout
 

TÉMATA JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Psychologie a komunikace_PS Praktické ošetřování nemocných Ošetřovatelství_PS Somatologie_PS
Hematologie a transfuzní služba_LA Histologie a histologická technicka_LA Mikrobiologie_LA Klinická biochemie_LA
Témata praktická MZ_LA Chemie_LY Biologie_LY Klinická propedeutika_LY
Maturitní práce s obhajobou ústní část_LY Anglický jazyk Psychologie_LY Cvičení z klinické biochemie_LA

MATURITNÍ PRÁCE TŘÍD LYCEA

Žádost o registraci MP 2022_2023 Stáhnout
Metodické pokyny - maturitní písemná práce Stáhnout
Kritéria hodnocení maturitní práce s obhajobou Stáhnout
 

Kritéria hodnocení MZ:

Kritéria hodnocení PMZ_ZL

Stáhnout
Kritéria hodnocení PMZ_LA Stáhnout
Kritéria hodnocení PMZ_PS Stáhnout
Kritéria hodnocení profilových zkoušek Stáhnout
Kritéria hodnocení profilové části MZ z ČJL Stáhnout
Kritéria hodnocení profilové části MZ z ANJ (cizí jazyk) Stáhnout
 
Kritéria hodnoceníKritéria hodnocení profilové části MZ z ANJ -
Opakovaná maturitní zkouška
Stáhnout

Maturitní zkoušky konané na jaře a na podzim 2022

Legislativními úpravami došlo ke změně maturitních zkoušek. Nově zahrnuje společná část pouze didaktický test z českého jazyka a literatury a didaktický test z cizího jazyka nebo matematiky (podle volby žáka). Aktuální informace z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) naleznete na https://maturita.cermat.cz/

Časopis - KamPoMaturitě.cz - přijímací zkoušky, kurzy, testy, nulté ročníky (kampomaturite.cz) Na tomto odkazu naleznete všechny čísla časopisu zdarma ke stažení. Obsahuje aktuální informace kam po maturitě, nové obory a fakulty nebo rady a tipy ohledně VŠ.

Přejeme klidnou přípravu a úspěšné složení maturitní zkoušky.

Pozvánky k DIDAKTICKÝM TESTŮM podzim 2022 byly žákům odeslány 16.8.2022.

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – podzim 2022 

Přihlášku k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období je třeba odevzdat řediteli školy do 25. června 2022.

Formulář přihlášky obdrží každý žák maturitního ročníku v první týden v červnu daného školního roku. Žák formulář vyplní a odevzdá nejpozději 25. června 2022. Doporučení školského poradenského zařízení je platné z jarního zkušebního období. Vyplněná přihláška bude zaevidována do centrálního registru. Žák poté obdrží Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce, a to nejpozději do 5. července 2022. Výpis z přihlášky žák důkladně zkontroluje a případné nesrovnalosti ve výpisu oznámí do 5 dnů řediteli školy.

Přihlášku lze stáhnout ZDE

Termíny k maturitní zkoušce - zkušební období PODZIM 2022 ZDE


Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – jaro 2022 

  • V termínu od 15. listopadu do 1. prosince 2021 je možné podat přihlášku k jarnímu termínu maturitní zkoušky. 
  • Žáci aktuálních čtvrtých ročníků dostanou přihlášku prostřednictvím svého třídního učitele. 
  • Ostatní, kteří se přihlašují k náhradnímu nebo opravnému termínu, mohou přihlášku do školy zaslat (poštou nebo jako přílohu e-mailu) nebo osobně v kanceláři zástupkyně ředitele (v tomto případě se předem domluvte na termínu prostřednictvím e-mailu alzbeta.panakova@szs.agel.cz)

Pokyny

Pokyn ředitele školy k maturitním zkouškám ve školním roce 2021–2022

Termíny k maturitní zkoušce - zkušební období PODZIM 2022 ZDE

Důležité termíny k maturitní zkoušce ZDE

Maturitní práce tříd lycea:

Žádost o registraci MP 2021_2022 Stáhnout
Metodické pokyny - maturitní písemná práce Stáhnout
Kritéria hodnocení písemné maturitní práce Stáhnout
Kritéria hodnocení obhajob písemné maturitní práce Stáhnout

Kritéria hodnocení MZ:

Kritéria hodnocení PMZ_ZA Stáhnout
Kritéria hodnocení PMZ_LA Stáhnout
Kritéria hodnocení profilových zkoušek Stáhnout
Kritéria hodnocení profilové části MZ z ČJL Stáhnout
Kritéria hodnocení profilové části MZ z ANJ (cizí jazyk) Stáhnout

TÉMATA

Školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušky konané v roce 2022 Stáhnout
Pro vytvoření žákovského seznamu použijte tuto tabulku  Stáhnout
Struktura ústní zkoušky z českého jazyka Stáhnout

TÉMATA JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Psychologie a komunikace, Psychologie Praktické ošetřování nemocných Ošetřovatelství Somatologie
Hematologie a transfuzní služba Histologie a histologická technicka Mikrobiologie Klinická biochemie
Témata praktická MZ_LA Chemie_LY Biologie_LY Klinická propedeutika_LY
Maturitní práce s obhajobou ústní část_LY Anglický jazyk