O škole

Školská rada

V souladu s § 167 školského zákona (zákon 561/2005 Sb.) byla při AGEL SZŠ v Ostravě zřízena školská rada. Jde o orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Obsah a náležitosti působení školské rady vymezuje § 168 školského zákona.

Školskou radu zřizuje zřizovatel školy, který zároveň stanovuje počet členů rady a vydává volební řád.
Funkční období členů školské rady je 3 roky.

Jednací řád školské rady ke stažení zde

Od 21. června 2021 pracuje školská rada v tomto složení

Za zřizovatele:

  • Ing. Kristina Krausová, MBA
  • MUDr. Martin Pomajbík, MBA

Za pedagogický sbor:

  • Ing. Michaela Polášková
  • Mgr. Jarmila Siverová, Dis,Ph.D.

Za zákonné zástupce, zletilé žáky a studenty VOŠ:

  • Petra Šeděnková
  • Jana Skarabellová

Od 23. listopadu 2017 pracovala školská rada v tomto složení:

  • Ing. René Janosh, člen jmenovaný zřizovatelem
  • Vladimíra Dragonová, členka zvolená za zákonné zástupce nezletilých žáků a za žáky zletilé
  • Mgr. Stanislav Drastík, člen zvolený za pedagogické pracovníky

Prodloužení funkčního období členů školské rady zde.