Projekt Šablony II

Všeobecné informace o projektu

Název projektu: Šablony II - Profesní rozvoj a kvalita vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ 02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016496

Daný projekt je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

AGEL Střední zdravotnická škola, Antošovická 55, Ostrava- Koblov se zapojila do operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) aktivitami v projektu "Šablony II".

Realizace projektu je plánována na dva školní roky (od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021), zapojeno je 36 pedagogů.

Cílem projektu je přispět k rozvoji vzdělanosti společnosti, v níž budou znalosti a dovednosti lidských zdrojů klíčovým faktorem konkurenceschopnosti ČR.

Kontakty:

Hlavní manažer projektu: Bc. Ing. Vladimír Janus, ředitel školy