O škole

Cestování za zkušenostmi s Erasmem

21.9.2020

Letošní začátek školního roku byl pro desítku žáků 4. ročníku naší školy poněkud odlišný. Počínaje druhým dnem se vydali na „zkušenou“ v rámci programu Erasmus+ do zvolenské nemocnice. Po zrušené jarní stáži to byl druhý pokus našich žáků vycestovat a pobrat co nejvíce zkušeností.


Kurz na Sanitáře se rozběhne v září! Hledáte stabilní práci? Tak do toho pojďte s námi.

3.8.2020

Další akreditovaný kvalifikační kurz na Sanitáře se rozběhne už v září. Pořádá jej AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Ostravě. Pokud tedy hledáte stabilní práci, nebo je jen vaším snem pracovat s lidmi a pomáhat jim, pojďte do toho s námi. Kurz je složen z teoretické a praktické části, kterou zvládnete během 180 hodin.


Výsledky přijímacího řízení na AGEL SZŠ

16.6.2020

Výsledky přijímacího řízení na AGEL Střední zdravotnickou školu jsou již vyvěšeny.


Učitelé a jejich žáci společně testovali na covid-19. A co jste dělali během karantény vy?

11.6.2020

Ještě v lednu to byli učitelé, kteří se připravovali na hodiny a snažili se svým studentům předat něco z toho, co sami během své praxe prožili. Naučit je to nejdůležitější. A studenti jim naslouchali. O tři měsíce později stojí všichni společně v budově dětského domova, zahaleni do roušek a ochranných obleků a společně testují zdejší děti i personál. Situace se změnila za tu krátkou dobu pro všechny, ale několik zaměstnanců a posléze i žáků AGEL střední zdravotnické a Vyšší odborné školy se rozhodlo nebýt pouze pozorovateli a své poslání pracovat ve zdravotnictví se rozhodli naplnit. Obě zástupkyně ředitele školy a spolu s nimi i vyučující odborných předmětů se dobrovolně zapojily do plošného testování, které začala společnost AGEL realizovat v průběhu dubna. Nejprve působily na provizorně zřízeném odběrovém místě pro pěší i motoristy ve Vítkovicích, kde testovaly samoplátce. Posléze se k nim přidalo i několik studentů oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Společně pak začali testovat i v dalších zařízeních, mezi nimiž byly právě dětské domovy.


HARMONOGRAM KONZULTAČNÍCH HODIN

3.6.2020

Dle Harmonogramu uvolňování v oblasti školství, MŠMT ČR. Od 8.6. do 30.6.2020 budou probíhat na naší škole konzultace pro žáky. Rozsah konzultací: 8:00 – 11:20 hodin. Konzultace budou zaměřeny na hlavní předměty: český jazyk, anglický jazyk, odborné předměty pro skupiny o maximálně 15 žácích. Účast žáků je dobrovolná, distanční výuka poběží i nadále.


AKTUALITY - Účast ve škole a odborné praxe

27.5.2020

Momentálně pracujeme na harmonogramu přítomnosti žáků ve škole v rámci konzultací na měsíc červen. Informace již brzy naleznete zde na webových stránkách. Odborné praxe, které byly pro školní rok 2019/2020 naplánovány ve zdravotnických zařízeních, už v tomto školním roce neproběhnou. Plánujeme alespoň jejich částečné nahrazení v následujícím školním roce.


Chceš být jako naši VOŠkaři v terénu? Přidej se!

19.5.2020

Ač jsou školy zavřené a studenti mají pouze domácí výuku, která prozatím vylučovala praxe, naši studenti vyšší odborné školy si terénu užívají dostatečně. Část třídy se totiž rozhodla spolu se svými odbornými vyučujícími zapojit jako dobrovolníci do testování na Covid-19, které spustila společnost AGEL. Žáci a učitelé byli nejprve v průjezdném odběrovém místě pro samoplátce v Ostravě- Vítkovicích, poté se už zapojili také do plošného testování v terénu. Společně objížděli dětské domovy a domovy sociálních služeb. Naši studenti tak praxe mají a jsou k nezaplacení. Praxe i studenti... :-)


Hodnocení ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

7.5.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku, která upravuje hodnocení žáků během domácího vyučování, ke kterému bylo nutno ve 2. pololetí školního roku 2019/20 přistoupit.


OTEVÍRÁME ON-LINE KURZ SANITÁŘE

20.4.2020

Pro zájemce, kteří hledají jistotu, chtějí pomáhat a dále pracovat na svém vzdělání vyhlašuje AGEL Střední zdravotnická škola v Ostravě kurz pro sanitáře s online teoretickou výukou. Přihlášky je možné podat do 28. dubna. Kurz bude odstartován v pondělí 4. května a úspěšní absolventi mohou podle předpokladů nastoupit do práce již na počátku července. „Pokud se úspěšní absolventi rozhodnou nastoupit do některého zdravotnického zařízení skupiny AGEL, vrátíme jim kurzovné, které činí 6 tisíc korun,“ uvádí zástupkyně ředitele AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě Mgr. Alžběta Panáková a doplňuje, že lidé evidování na Úřadu práce si mohou na příslušné pobočce ÚP požádat o proplacení kurzovného.


ZMĚNA V PRAVIDLECH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2020/21

31.3.2020

Milé uchazečky a uchazeči, věříme, že se i přes okolní složitosti v klidu připravujete k přijímacím zkouškám, kterými ukončíte Vaše 9leté studium. Dle dostupných informací by se testy z matematiky a českého jazyka měly konat nejdříve 14 dnů po otevření škol, termíny zveřejní MŠMT. Tyto testy budete psát ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě. Pozvánku Vám zašleme 5 pracovních dnů před jejím konáním (bude také zveřejněna na webu školy). Co je výborné – výsledky byste měli znát do 8 dnů od konání jednotné přijímací zkoušky. V průběhu 5 pracovních dnů je nutné odevzdat zápisový lístek.


PODĚKOVÁNÍ

27.3.2020

Děkujeme všem pedagogů, zaměstnancům, žákům a studentům naší školy za obrovské úsilí, se kterým se učíte zvládat naprosto novou a nezvyklou situaci. Děkujeme i za snahu naučit se vzdělávat prostřednictvím nových on-line nástrojů. Děkujeme vám i za to, že se chováte bezpečně, nabízíte pomoc, kde je jí třeba a že se navzájem povzbuzujete a držíte při sobě. Tato situace není lehká pro nikoho, ale zároveň nám ukazuje, kolik dobrého se v nás skrývá. Všem přejeme mnoho sil a hlavně pevné zdraví pro všechny. Vedení školy AGEL SZŠ a VOŠZ


Vyplácení stipendií

26.3.2020

Studentům, kteří pobírají prospěchová stipendia, bude příslušná částka za březen zaslána bezhotovostně na účet. Všem studentům, rodičům i zájemcům o studium jsme k dispozici buď na telefonu nebo na sekretariátu školy, a to DENNĚ OD 8:00 DO 12:00 HODIN.


AKTUÁLNÍ INFORMACE O VÝCE ŽÁKŮ A STUDENTŮ

12.3.2020

V době uzavření školy bude probíhat výuka formou zadávání a vyhodnocování domácí práce prostřednictvím systému Bakalář a e-mailem (výhradně na školní a třídní adresy). Žáci a studenti školy jsou povinni pravidelně sledovat výše uvedené kanály pro zadávání samostatné práce, úkoly řádně zpracovávat a odevzdávat v určených termínech.


Aktuální informace k epidemiologické situaci vzhledem k výuce od 12. 3.

10.3.2020

Vláda ČR schválila ve čtvrtek 12. 3. 2020 vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav byl vyhlášen na dobu 30 dnů. Provoz školy po dobu nouzového stavu: V souvislosti s uzavřením škol a s realizací aktuálních preventivních protiepidemiologických opatření je omezen provoz školy: sekretariát 8.00 – 12.00. V případě potřeby kontaktujte: Ostrava - Mgr. A. Panáková: 727 821 809 Český Těšín - PhDr. K. Delongová: 721 055 20


Otevření akreditovaného kurzu SANITÁŘ

28.2.2020

KURZ SANITÁŘE BUDE ZAHÁJEN DLE AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ SITUACE V ZEMI. V PŘÍPADĚ POSUNUTÍ TERMÍNU BUDE KURZ PROBÍHAT V INTENZIVNĚJŠÍ FORMĚ, ABY BYL DOKONČEN VE STANOVENÉM TERMÍNU. Pokud stále hledáte naplnění pro to, co děláte, nebo vůbec nevíte, co dělat, aby vás to naplňovalo, máme pro vás skvělou zprávu. AGEL Střední zdravotnická škola připravila spolu s Vítkovickou nemocnicí akreditovaný kurz Sanitář. Absolvent kurzu získá odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitáře, který se podílí na poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních. Kurz má celkem 180 hodin a bude probíhat od dubna do června 2020.


Exkurze v laboratořích SPADIA

28.2.2020

Předposlední únorový den navštívili laboratorní asistenti z druhého ročníku laboratoře mikrobiologie společnosti SPADIA sídlící v areálu FN Ostrava. A byli nadšení. Přístupem, vybavení i tím, co všechno viděli a co si zkusili. Své poznatky k tomu zapsala Petra Ožanová a fotky dodala Eliška Mayerhoferová. Tak se pojďte podívat s námi ;-)


AGEL Střední zdravotnická škola a VOŠ má jednu z nejmodernějších laboratorních učeben v kraji

27.1.2020

Nově vybavenými laboratorními učebnami se může pyšnit AGEL Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická v Ostravě – Koblově. Díky možnosti využít dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj a Evropské unie mohla škola kompletně vybavit novou laboratoř, kde se na své budoucí povolání připravují žáci zdravotnického lycea, laboratorní asistenti i praktické sestry. Kvalita výuky je tak na mnohem vyšší úrovni.


Závěr školního roku byl pestrý - Praha, soutěže, vánoční besídka

30.12.2019

Závěr školního roku byl ve škole opravdu pestrý. Byl plný kultury, dobrodružství, vzdělávání, dobročinnosti i radostí. V polovině prosince se několik tříd vydalo do Prahy na rokový muzikál Malý princ s Kamilem Střihavkou v hlavní roli. I když Kamil zazpíval jen párkrát, zážitek to bezesporu byl. Už jen cesta více jak 100 studentů byla zajímavá. Poté ve škole probíhaly soutěže v obvazové technice 1. ročníků, sbírka oblečení pro nadaci ADRA, promítání dokumentárních filmů z projektu Jeden svět a nakonec besídka tříd zakončená famózní show pana učitele Porubka.


Veletrh SŠ a VŠ na Černé louce v Ostravě

9.12.2019

Veletrh Středoškolák, Vysokoškolák, který se konal v Ostravě na Černé louce opět praskal ve švech. V pátek se jej účastnily celé školní třídy, sobota byla spíše v režii žáků s rodiči, kteří měli jedinečnou možnost si školy prohlédnout, porovnat a zjistit si všechny důležité informace.


"Leč" zamotalo studentům hlavy

25.11.2019

Podzimní počasí je nejenom téma, které každý z nás denně řeší, protože to letošní je vysloveně ukázkové. Podzimní počasí bylo letos také tématem slohové úlohy na Olympiádě z Českého jazyka. Kromě slohu byla součástí práce i mluvnice. A tady zůstala nejedna zamotaná hlava, což způsobily tvary slova "leč".


A zase ten vrtulník. Exkurze na Integrovaném záchranném systému v Ostravě

13.11.2019

Studenti 3.B byli nakouknout pod pokličku záchranářům v Ostravě i zhodnotit práci na traumacentru Fakultní nemocnice. I když ani jedna z prací, se kterými se žáci seznámili, není procházkou růžovým sadem, zajímavé bezpochyby jsou. A o adrenalin není nouze.


Setkání rodičů a žáků ke stipendijnímu programu

10.10.2019

Začátkem října proběhlo ve škole v Ostravě setkání rodičů, žáků, vyučujících a zástupců Vítkovické nemocnice k tématu stipendií. Cílem setkání bylo uvést na pravou míru informace týkající se čerpaní a vyplácení zaměstnaneckých stipendií, o která projevili někteří žáci zájem.


Zručnost laborantů trénujeme na pokusech

7.10.2019

Škola hrou v tomto případě určitě platí. Nejen že laboratorní pokusy oživí vyučování, ale žáci si na nich vyzkouší svou zručnost, lépe si zapamatují zákonitosti, které by jinak viděli jen ve vzorci na tabuli a ještě to všechny baví. První ročníky laborantů si v předmětu Laboratorní techniky vyzkoušeli, že i cukr může hořet, když víte jak na to a u vizuálně zajímavého vyběhnutí kapaliny nesměl chybět ocet a soda. A máme štěstí, protože to vypadá, že to všem jde od ruky ;-)


Život bez bariér na Černé louce

7.10.2019

Sychravé podzimní počasí doprovázelo festival Život bez bariér, který se uskutečnil první říjnový víkend na Černé louce v Ostravě. Akce se kromě naší školy zúčastnila také Vítkovická nemocnice s několika přednáškami, Dopravní zdravotnictví s ortopedem, Lékárna AGEL s diagnostikou pleti či Oční centrum s vyšetřeními zraku.


Na 13. Sympoziu společnosti AGEL jsme nemohli chybět

3.10.2019

Téma letošního 13. ročníku Sympozia AGEL bylo 30 LET VE ZDRAVOTNICTVÍ. A i když naši studenti zatím nemají srovnání a možná ani představu, jak moc se za tu dobu medicína posunula dopředu, i tak si zde našli zajímavá témata přednášek, a to jak v lékařské, tak v sesterské sekci.


I my "Valíme se Slezskou"

23.9.2019

V sobotu 21. 9 jsme i my Valili se Slezskou! Jednalo se o 5. ročník soutěžně-sportovního odpoledne s netradiční zážitkovou hrou, při které dvojice na kolech navštěvují různá místa Slezské Ostravy a plní zajímavé úkoly. A jelikož jsme dostali status jednoho ze stanovišť, zapojili jsme soutěžící venku i uvnitř. A rozhodně se měli co přiučit.


Staň se i ty dobrovolníkem! Stačí hodina týdně...

21.9.2019

Chcete dělat něco správného, pomáhat ostatním a odnášet si týden co týden dobrý pocit? Naši studenti se projektu Setkávárny účastní už třetí rok, ale přidat se mohou všichni. V Ostravě navštěvujeme pacienty oddělení následné péče ve vítkovické nemocnici, v Českém Těšíně oddělení následné péče Nemocnice Český Těšín.


Střední škola přivítala na své půdě staniční sestry a vedoucí pracovníky Vítkovické nemocnice

10.9.2019

Začal nový školní rok a už nyní je jasné, že spolupráce školy a Vítkovické nemocnice bude v tomto roce ještě intenzivnější. Naše třetí ročníky začínají už v září první blok praxí a studenti vyšší odborné školy začnou docházet do nemocnice už v říjnu. Vedení školy a nemocnice se tedy rozhodlo, že by bylo příjemné přivítat převážně staniční sestry, se kterými budou naši žáci v každodenním kontaktu, na oplátku v naší škole. Témat k probírání bylo mnoho a bylo na čem stavět. Praxe, i když jen na týden, si totiž žáci vyzkoušeli už v květnu, kdy končili druhý ročník.


Nově akreditovaný kurz SANITÁŘ

19.8.2019

AGEL Střední zdravotnická škola, Vítkovická nemocnice a Nemocnice Prostějov otevřou od října akreditovaný kvalifikační kurz na Sanitáře. Pokud účastník úspěšně dokončí tříměsíční kurz, splní podmínky pro přijetí a nechá se zaměstnat ve zdravotnickém zařízení skupiny AGEL, má možnost dostat zpět účastnický poplatek/ kurzovné.


Přihlášky na VOŠ přijímáme až do 15. září! Tak už neváhejte a přijďte mezi nás.

15.8.2019

Máte maturitu a stále nevíte, kde pokračovat ve studiu? Zkuste to u nás. Vyšší odborná škola AGEL stále přijímá studenty na obor Diplomovaná všeobecná sestra. Tak využijte výhod, které nabízí škola, ale i celá skupina AGEL. Přihlášky je možné zasílat na adresu školy v Ostravě nebo na email info@szs.agel.cz až do 15. září. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit, a to na telefonním čísle +420 720 967 901.


Adaptační kurz pro první ročníky

22.7.2019

Adaptační pobyt pro žáky prvních ročníků se osvědčil nejen na naší škole. Adaptační pobyt pomůže studentům rychleji se seznámit se svými učiteli a spolužáky, stmelit kolektiv a zpříjemnit tak první dny ve zcela novém prostředí. Na studenty čeká spousta her a sportovních aktivit v krásné přírodě mezi Oderskými vrchy a pohořím Nízkého Jeseníku. Jelikož se konec prázdnin a tím i adaptační pobyt blíží, prosíme rodiče o zaplacení pobytu do 20. srpna.


Další vysvědčení za námi

3.7.2019

Další školní rok skončil, vysvědčení bylo rozdáno a studentům začínají prázdniny. Žákům i učitelům přejeme, ať si je pořádně užijí, odpočinou si a načerpají další síly pro následující rok.


Úřední hodiny v době letních prázdnin

3.7.2019

od 1. 7. – 23. 8. 2019 každou středu od 8:00 – 11:30 od 26. 8. – 30. 8. 2019 každý den od 8:00 do 11:30 Potvrzení o studiu, potvrzení průkazek na jízdné (pro žáky 2. - 3. ročníku) se bude vydávat v týdnu od 26. 8. 2019 od 9 – 11:30 Potvrzení o studiu, potvrzení průkazek na jízdné (pro žáky 1. ročníku) se bude vydávat v týdnu od 2. 9. 2019 Telefonický kontakt: sekretariát: Pavlína Bulušková 720 967 901 zástupkyně ředitele školy: Mgr. Alžběta Panáková 727 821 809


Krystalizace, filtrace, sublimace,...aneb když se za nezáživnými poučkami skrývají zajímavé pokusy

18.6.2019

O zdravotnických asistentech se na stránkách školy zmiňujeme často- účastní se všemožných akcí, nacvičují první pomoc, chodí do nemocnic. Ale trošku jsme pozapomněli i na náš další obor, kterým je laboratorní asistent. Údělem laboratorních asistentů je tak trochu stát v pozadí, protože to nejsou oni, kdo napřímo ošetřují a komunikují s pacientem, ale nezapomínejme, že jen díky nim může lékař stanovovat diagnózy a následně léčit. Takže i my se na ně trochu zaměříme. Na naší zdravotnické škole máme už dva ročníky laborantů a další brzy přibude. Slovy jejich vyučujících, jsou naprosto skvělí a za krátkou dobu udělali už velký kus práce.


Stále máte čas podat si přihlášku! Vyšší odborná škola otevře své brány už v září.

17.6.2019

Podat si přihlášku na naši nově otevřenou Vyšší odbornou školu stále můžete, a to do 31. července 2019. Prázdniny se už rychle blíží a pokud stále nemáte jasno, kam nastoupíte v září do školy, je nejvyšší čas se nad tím zamyslet. Naše škola nabízí nejen moderní prostředí, ale také nadstandardní praxi, zázemí v nemocnicích skupiny AGEL nebo možnost čerpat stipendium. Tak už neváhejte, ať si prázdniny užijete v klidu.


Little Food Festival

12.6.2019

V pondělí 3. června se na naší škole uskutečnil 2. ročník projektového dne Little Food Festival. Tentokrát jsme propojili 2 předměty - anglický jazyk a výchovu ke zdraví. Žáci měli za úkol vybrat si druh nebo způsob stravování (vegani, vegetariáni, paleo a další), na toto téma připravit plakát a natočit krátké video. Na závěr připravili jídlo, které prezentovali v tělocvičně. Učitelé následně ohodnotili 3 nejlepší výtvory.


POZVÁNKA NA INFORMATIVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE A ŽÁKY 1. ROČNÍKŮ

10.6.2019

Vážení rodiče, studenti, srdečně vás všechny zveme na informativní setkání v prostorách školy, kde vám budou předány informace o zahájení školního roku, budete mít možnost seznámit se s třídním učitelem a budou zodpovězeny všechny vaše dotazy. KDY: čtvrtek 27. června od 16. hodin KDE: AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Ostravě, Antošovická 107/55, Ostrava- Koblov V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. Na všechny se těšíme a přejeme krásné letní dny.


Vzdělávací akce "Na 180 minut středoškolákem" proběhla už podruhé

7.6.2019

Už druhý ročník výchovně-vzdělávací akce "Na 180 minut středoškolákem" proběhl v pátek 7. června a zúčastnily se jí ZŠ Bohumínská a ZŠ Pěší. Žáci si prošli celkem pěti stanovišti, a to První pomoc- Ošetřovatelství, Chemie- Biologie, Matematika, Angličtina a Český jazyk. Největší nadšení a také poučení přineslo hned první stanoviště, kde si mohly děti vyzkoušet resuscitaci, uložení do Rautekovy zotavovací polohy, fixaci končetiny, správné uložení vnitřních orgánů či odběr krve.


Výsledky 2. kola přijímacího řízení

31.5.2019

Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2019.


Pozvánka pro rodiče a žáky: Informace o zaměstnaneckém stipendiu

29.5.2019

Informace o zaměstnaneckém stipendiu pro žáky 2. ročníku oboru Zdravotnický asistent.


AGEL SZŠ vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení

17.5.2019

Bližší informace najdete v tomto dokumentu.


Ostrava žila první pomocí

16.5.2019

12. května proběhl v Trojhalí Karolína už 12. ročník akce Ostrava žije první pomocí a my jsme byli u toho. Společně s Vítkovickou nemocnicí jsme si připravili úkoly pro návštěvníky, které zabavily malé i velké záchranáře. Pro nejmenší byly připraveny omalovánky a kvízy, ti zručnější si mohli vyzkoušet odběr krve, jízdu na vozíčku, někteří vyzkoušeli svou sílu a techniku resuscitace. K dispozici byla i nutriční terapeutka z Vítkovické nemocnice.


Při nácviku resuscitace se někteří pěkně zapotili

7.5.2019

Žáci prvních ročníků v Ostravě se v úterý 7. května zúčastnili školení, kterým nepohrdli ani někteří učitelé. Pod vedením Bc. Víta Svrčiny, záchranáře Integrovaného záchranného systému Ostrava, se žáci naučili správné první pomoci v kardiopulmonální resuscitaci. A po teorii následovala nezbytná praxe, u které se někteří slušně zapotili.


Naše účast na Juniorském maratonu škol

29.4.2019

V pátek 26.4.2019 se na Masarykově náměstí v Ostravě sešlo 23 běžeckých družstev z 18 středních škol k tradičnímu Juniorskému maratonu, pořádaného pod hlavičkou Runczech. Během tohoto závodu museli studenti uběhnout maratonskou vzdálenost 42,195 km, a to v rámci 10-ti členné štafety. Na každého tedy čekala výživná trať o délce 4,2 km.


2. ročník školní soutěže v úpravě lůžka

23.4.2019

Dne 17. 4. 2019 na AGEL SZŠ v Ostravě – Koblově proběhl 2. ročník školní soutěže v úpravě lůžka bez nemocného. Této soutěže se zúčastnili žáci 1. ročníku oboru Zdravotnický asistent. Na prvním místě se umístila Adéla Krakovková, druhé místo obsadila Marcela Lhopitauxová a na třetím místě skončil Dominik Davídek, jenž byl současně oceněn diváky a získal titul „Cena diváka za vynikající výkon“.


Berlín na apríla

8.4.2019

Na apríl, tedy prvního dubna, se část lyceistů, kteří vyhráli projekt Generace 00 Muzea komunismu v Praze, vydala za odměnu na výlet do Berlína. Nakonec se skutečně nejednalo o aprílový žert, jak si mnozí z účastníků mysleli, i když po namáhavé cestě si z nás skutečně vystřelili berlínští řidiči hromadné dopravy, kteří stávkovali.


Otevíráme Vyšší odbornou školu!!!

5.4.2019

Trvalý nedostatek nelékařského zdravotnického personálu se rozhodla řešit skupina AGEL vlastními silami. A to nejen v rámci středoškolského, ale nově i vyššího odborného vzdělávání. Kromě AGEL Střední zdravotnické školy, kterou provozuje skupina od roku 2017, nově startuje AGEL výuku také na vyšší odborné škole, která bude sídlit v Ostravě a první studenty přivítá už 2. září 2019.


Hurá, jedeme do Berlína!

31.3.2019

Naši studenti se zúčastnili projektu Muzea komunismu v Praze s názvem Generace 00, který měl za úkol představit pohled nejmladší generace na předlistopadovou dobu. Naše práce s názvem KONFRONTACE ve značné konkurenci zvítězila!


Školní kolo recitační soutěže

13.3.2019

V pondělí 11. března se na naší škole v Českém Těšíně uskutečnilo celoškolní kolo recitační soutěže. Vybrané žáky z těšínské školy doplnili žáci ze školy v Ostravě. Kdo ale čekal rivalitu ala „rap battle“, byl zklamán.


Škola otevírá spolu s nemocnicí akreditovaný kurz Sanitář

4.3.2019

Pokud stále hledáte naplnění pro to, co děláte, nebo vůbec nevíte, co dělat, aby vás to naplňovalo, máme pro vás skvělou zprávu. AGEL Střední zdravotnická škola připravila spolu s Vítkovickou nemocnicí a Nemocnicí Prostějov akreditovaný kurz Sanitář. Absolvent kurzu získá odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitáře, který se podílí na poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních.


První pololetí je za námi a se skvělými výsledky

3.2.2019

První pololetí tohoto školního roku uteklo jako voda a žáci jej mají za sebou. Pro některé to bylo první vysvědčení na střední škole a premiéra to byla i pro letos otevřenou školu v Českém Těšíně- její žáky i učitele. Výsledky byly ale výborné.


Srdce pěkně z blízka

30.1.2019

Den před pololetním vysvědčením měly druhé ročníky vyplněny praktickou výukou. Žáci si ve dvouhodinovém bloku vyzkoušeli svou první pitvu, a to ničeho menšího, než srdce.


Druhý termín Dnu otevřených dveří pro všechny zájemce o studium je tady!

9.1.2019

Pokud zvažujete studium na AGEL Střední zdravotnické škole, určitě si nenechte ujít Den otevřených dveří, který proběhne ver čtvrtek 10. ledna od 14 do 17 hodin.


Vše, co jste chtěli vědět o kyberšikaně a bezpečném sexu

20.12.2018

Vše, co jste chtěli vědět o kyberšikaně a bezpečném sexu, jste se mohli dozvědět v rámci prosincových přednášek, které proběhly na AGEL Střední zdravotnické škole těsně před vánočními svátky. V pondělí 17. prosince do školy zavítal Mgr. Tomáš Velička, který žáky prvních ročníků seznámil s pojmem KYBERŠIKANA a co se za ním vše skrývá, nechal je ve skupinách zpracovat některá témata a osvětlil i takové pojmy jako sexting, flaming nebo phishing. Hned následující den navštívil naši školu preventista z Poradny primární prevence s přednáškou o BEZPEČNÉM SEXU. O nudnou a bezcílnou přednášku se ovšem nejednalo.


Svlékněte se pro ADRU

17.12.2018

Svlékněte se pro ADRU, to je výzva k vánoční sbírce oblečení a obuvi, které tato nezisková organizace přerozděluje potřebným. Tak si udělejte čistku v šatníku a čisté a nepoškozené oblečení klidně přineste. Máte na to čas od pondělí 17. 12. do čtvrtku 20.12. v naší škole.


Předvánoční Krakov

13.12.2018

Žáci těšínské a ostravské školy se společně vydali na předvánoční cestu do polského Krakova. kam jeli nasávat vánoční atmosféru a vůni punče.


Záchranné akce na otravském veletrhu Středoškolák na Černé louce

5.12.2018

Pokud něčím naše škola na veletrhu středních a vysokých škol na ostravském výstavišti opravdu zaujala, pak to bylo programem na pódiu. V několika vstupech se v průběhu pátku i soboty výstavištěm rozléhal zvuk záchranky, ale i křik a volání o pomoc. Nic tak hrozného se však nedělo. To si pouze žáci nacvičili několik scének ze života a přihlížejícím předvedli, jak by se měli v praxi zachovat a poskytnou první pomoc.


Den otevřených dveří pro zájemce o studium

27.11.2018

Pokud zvažujete studium na AGEL Střední zdravotnické škole, určitě si nenechte ujít Den otevřených dveří, který proběhne 13. prosince od 14 do 17 hodin. Opakovat se pak bude ještě v lednu 2019.


Soutěž škol v pIšQworkách

26.11.2018

Křížky a kolečka piškvorek si ze školních lavic určitě pamatuje každý. Dokázaly oživit nejednu nudnou hodinu a hrané tajně pod lavicí měly své kouzlo. Dnes už se však díky několika nadšencům, partnerům a Masarykově univerzitě mohou žáci středních škol zúčastnit Mistrovství škol v pIšQworkách. Pravidla jsou stejná, jen žáci soutěží v pětičlenných družstvech. Z naší školy se zúčastnily rovné tři týmy.


Mezinárodní překladatelská soutěž Juvenes Translatores na zdravotnické škole v Ostravě

26.11.2018

Do soutěže Juvenes Translatores, kterou pořádá Evropská komise už od roku 2007, se letos zapojila i naše škola. Konkrétně pětice studentů, která si troufla na to, stát se na chvíli překladateli. Jejich úkolem bylo co nejpřesněji a nejvýstižněji přeložit zadaný text.


Exkurze do Muzea komunismu v Praze

14.11.2018

„Moc není ani dobrá, ani špatná. Moc se může stát dobrem, moc se může stát zlem, záleží na tom, kdo ji používá, jak s ní dovede zacházet.“ Tímto citátem slovenského spisovatele Ladislava Mňačka je uveden projekt Generace 00, který je uspořádán pod hlavičkou Muzea komunismu v Praze a do kterého se přihlásili žáci druhého ročníku zdravotnického lycea z naší školy.


Něco z hodin Mikrobiologie aneb Světový den antibiotik

14.11.2018

Na 18.11. připadá Evropský antibiotický den, takže i my jsme se na něj připravili po svém. V hodině Mikrobiologie, kterou měl 2. ročník Laborantů, přišla přednášet odbornice na slovo vzatá, a to paní doktorka RNDr. Eva Chmelařová, která stála u zrodu Antibiotického střediska ve Vítkovické nemocnici. Přednáška v rozsahu dvou vyučovacích hodin byla jak jinak o antibiotikách.


Třídní schůzky

14.11.2018

Žáci už za sebou mají více jak dva měsíce výuky, proto bychom rádi pozvali všechny rodiče a zákonné zástupce na první třídní schůzky, které se uskuteční 14. listopadu od 16. hodin v budově AGEL Střední zdravotnické školy.


Exkurze 1. ročníků do Vítkovické nemocnice

29.10.2018

Na konci října na žáky prvních ročníků SZŠ čekala velká exkurze ve Vítkovické nemocnici. Studenti si prošli Laboratoře, Oddělení Chirurgie a JIP.


Zahájení dálového studia

4.9.2018

Výuka dálkového studia bude zahájena ve čtvrtek 13. 9. 2018 ve 14. hodin.


Informace pro budoucí žáky 1. ročníků

22.8.2018

Prosíme žáky nastupující do prvních ročníků, aby objednávku učebnic zasílali na emailovou adresu alzbeta.panakova@szs.agel.cz nebo pavlina.buluskova@szs.agel.cz Děkujeme


Otevření školy na konci prázdnin

19.8.2018

Pro studenty, kteří budou potřebovat potvrzení o studiu ještě před začátkem školního roku, je k dispozici sekretariát školy, a to ve všední dny od 9:00 do 12:00 hodin, nebo v době dle telefonické domluvy.


Historicky první předávání vysvědčení. A začínají prázdniny!

3.7.2018

Vysvědčení je velkým dnem pro všechny, kdo mají co dočinění se školou. Pro žáky i učitele je to zakončení celoroční snahy, snahy něco se naučit i něco naučit. A na naší zdravotnické škole nemohl poslední červnový den probíhat jinak. Žáci si domů odnesli své historicky první vysvědčení.


Prázdninový provoz školy

3.7.2018

Jelikož ve škole probíhají stavební úpravy a zaměstnanci čerpají dovolené, má škola o prázdninách omezený provoz.


Soutěž v první pomoci aneb „vono to krvácí!“

25.6.2018

Krev! Křik! Bolest! A nakonec záchrana. Tak by se dalo shrnout pondělí 25. června 2018 na Střední zdravotnické škole AGEL v Koblově. Nejednalo se ovšem o žádnou katastrofu ani o uzavírání známek na konci školního roku, ale o soutěž v poskytování první pomoci.


Učíme se praxí- den na Centrální sterilizaci a chirurgickém lůžkovém oddělení

21.6.2018

Léto naše studentky namísto ve školní lavici přivítaly na další z mnoha exkurzí ve Vítkovické nemocnici. Dnes bylo na řadě oddělení Centrální sterilizace a lůžková část Chirurgického oddělení. A na obou pracovištích se pořádně zapotily.


Na 180 minut středoškolákem

15.6.2018

Co obnáší být středoškolákem a jaké znalosti a dovednosti jsou k tomu potřeba, to si dnes vyzkoušelo na 70 žáků 8. tříd tří základních škol. Na celé dopoledne se totiž stali hosty AGEL Střední zdravotnické školy. Studenti této zdravotnické školy si pro ně spolu s učiteli připravili osm disciplín, které postupně procházeli.


Projektový den Somatologie

15.6.2018

Projektové dny se na naší škole těší velké oblibě. Začátkem května došlo i na Somatologii. Ráno započalo závěrečným testem z učiva somatologie. Poté už se přešlo k samotným projektům. Témat bylo celkem deset, pro představu např. Smyslové orgány, Dýchací systém, Těhotenství a porod, Zvířecí smysly a další. Žáci si s tím poradili a po prezentacích následovala pro všechny sladká odměna jako poděkování od učitelského sboru za plné nasazení všech při realizaci školního projektu Little Food Festival.


Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých žáků

6.6.2018

Srdečně zveme všechny rodiče nově přijatých žáků na úvodní informativní schůzku s vedením školy, která se uskuteční pro žáky přijaté do Českého Těšína ve středu 20. června 2018 od 16:00 v budově školy v Českém Těšíně (ul. Slovenská 1), pro žáky přijaté do Ostravy ve čtvrtek 21. června 2018 od 16.00 v budově školy v Ostravě (ul. Antošovická 107/55, Koblov).


Studentky Střední zdravotnické školy AGEL předčítaly na Den dětí v nemocnici pohádky

3.6.2018

První červen patří již tradičně oslavám Dne dětí, a to napříč školami, školkami, domácnostmi a dokonce i zdravotnickými zařízeními. Výjimkou není ani Vítkovická nemocnice v Ostravě, kam v pátek 1. června přišly malým pacientům předčítat pohádky dobrovolnice z řad studentů Střední zdravotnické školy AGEL. Zhruba desítka dětských pacientů si poslechla příběhy o Sněhurce, Ošklivém káčátku nebo Mauglím a nechyběly ani drobné dárečky.


Výsledky II. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

30.5.2018

Výsledky druhého kola jsou již na webu. A zde je pár důležitých informací jak postupovat dál.


Little food festival

23.5.2018

Dne 18. května se na naší škole uskutečnil anglický, gastronomicky zaměřený projekt s názvem Little Food Festival. Žáci, kteří byli rozděleni do skupin, si vybrali zemi, o které vypracovali prezentaci. Následně si vybrali národní pokrm z této země, který představili na našem festivalu jídel.


Světový den hygieny rukou jsme si připomněli také u nás

18.5.2018

Pátý květen patří tradičně oslavám Dne hygieny rukou, který vyhlašuje Světová zdravotnická organizace WHO. V letošním roce si tento den připomněla také AGEL Střední zdravotnická škola v Ostravě – Koblově, a to speciálním programem, který absolvovali žáci všech studijních oborů školy.


II. Kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

17.5.2018

Pokud stále uvažujete o studiu na AGEL Střední zdravotnické škole, máte v tomto školním roce poslední možnost se přihlásit v rámci vyhlášeného 2. kola přijímacího řízení.


Ujištění o otevření školy v Českém Těšíně

10.5.2018

Rádi bychom ujistili všechny rodiče a žáky, kteří si podávali přihlášku na naši školu do Českého Těšína, že se škola v září otevře pro všechny přijaté studenty. Mrzí nás, že se šíří informace, které se nezakládají na pravdě. Prostory, které budeme mít k dispozici pro AGEL Střední zdravotnickou školu v současné době přestavujeme a rekonstruujeme, abychom mohli žáky v září přivítat v plné parádě.


Jak postupovat při nepřijetí ke studiu

30.4.2018

Žáci, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů, byť kritéria splnili, mají ještě možnost odvolání.


Výsledky 1. kola přijímacího řízení jsou již na webu

27.4.2018

Výsledky prvního kola již visí na webu. A zde je pár důležitých informací jak postupovat dál.


Soutěž v úpravě lůžka

24.4.2018

Jak si lépe otestovat nabyté znalosti než praktickou zkouškou v podobě soutěže? V polovině dubna proběhla v tělocvičně školy soutěž v úpravě lůžka, které se samostatně zúčastnily třídy 1.A a 1.B. A porota vybavená i metrem nikoho nešetřila.


Zero waste aneb nulový odpad

17.4.2018

Jelikož žáci už před nějakou dobou projevili zájem týkající se odpadů, sami si zařídili popelnici na plast a vyrobili koše na tříděný odpad, byl tady další krok. A to zero waste. pátek 13. dubna se tedy na naší škole uskutečnila přednáška. Povídání nezahrnovalo pouze téma života bez odpadu, žáci získali také celkový přehled o tom, jak být šetrný k životnímu prostředí. Besedu vedla paní Mgr. Placková, která se dlouhodobě věnuje odpadovému hospodářství a udržitelnému fungování společnosti. Pro mnoho žáků byla páteční přednáška první zkušeností s touto problematikou a jejich reakce byly spíše zdrženlivé. Největší ohlas mělo téma testování kosmetiky na zvířatech ve třídě 1. B. Některé žákyně se velmi dobře orientovaly a podělily se o své zkušenosti.


Fotosoutěž na téma "Nejkrásnější zimní snímek"

13.4.2018

I když je zima už definitivně za námi, ve škole proběhlo vyhodnocení fotografické soutěže na téma "Nejkrásnější zimní snímek". Žáci měli za úkol zaslat fotografie s tématem tohoto mrazivého ročního období.


Divadlo nás nekouslo

13.4.2018

V čtvrtek 5. dubna 2018 přijeli do naší školy herci Jan Ženatý a Lukáš Jedlička z divadelního souboru Divadélko pro školy, aby zahráli představení Divadlo nekouše! aneb Živelný průvodce divadelními žánry. Poté, co se žáci usadili v naší tělocvičně před jednoduchým pódiem, mohlo začít úžasné dvouhodinové představení doprovázené nejen výbuchy neutišitelného smíchu, ale po každé podařené scénce i spontánním potleskem pro oba herce.


Biologická olympiáda

3.4.2018

Dne 14. února se uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády. Soutěže se zúčastnili Rosana Balážová, Jan Dragon, Jan Ranocha, Alexander Szkandera a Martin Konečný.


Přednáška o bazální stimulaci s odborníkem

3.4.2018

Březen byl ve znamení přednášky, a to s odborníkem na slovo vzatým. Do školy přijela přednášet Mgr. Lenka Nevřelová. Tématem byla "Bazální stimulace".


Sněhuláky jsme zvládli a zároveň jsme přispěli na dobrou věc

12.2.2018

I když stavění sněhuláků z prašanu nebylo zrovna nejjednodušší, naši žáci to zvládli skvěle a díky jejich píli vzniklo 11 zcela unikátních sněhových krasavců. Zároveň se mezi nimi vybralo 1520,- Kč, které poputují organizaci Kola v Africe, aby se i děti v Gambii měly jak dostat do školy.


Sníh je tady! Afrika čeká na své sněhuláky

8.2.2018

Tak jako mnoho jiných škol, také AGEL Střední zdravotnická škola se zapojí do charitativní akce "Sněhuláci pro Afriku", jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání.


Své dveře otevřela AGEL Střední zdravotnická škola v Ostravě i Českém Těšíně

15.1.2018

V prosinci a lednu proběhly dny otevřených dveří na škole v Ostravě, tak také na nově připravovaném detašovaném pracovišti v Českém Těšíně. Ředitel školy tak během tří dnů promluvil ke zhruba pěti stům zájemcům či jejich rodičům. Školy tak snad stihli navštívit všichni, kdo se o studium u nás zajímají.


Dny otevřených dveří na školách v Ostravě a Českém Těšíně

9.1.2018

Zajímá vás, jak probíhá výuka na naší škole? Zvažujete do budoucna zdravotnickou profesi a rádi byste dělali zajímavou práci, při které budete pomáhat lidem? A chcete mít po studiu práci jistou? Pak určitě dorazte na Dny otevřených dveří buď v Českém Těšíně, nebo v Ostravě.


Naši budoucí zdravotníci navštívili ostravské muzeum i knihovnu

19.12.2017

Ve dnech 29. listopadu a 6. prosince se žáci AGEL Střední zdravotnické školy zúčastnili exkurze do Knihovny města Ostravy a Ostravského muzea.


AGEL Střední zdravotnická škola nově v Českém Těšíně

18.12.2017

Pokud uvažujete o studiu na AGEL Střední zdravotnické škole a Ostravu máte z ruky, máme dobrou zprávu. Od září 2018 bude naše škola rozšiřovat své působení a výuku zahájí také v Českém Těšíně. Školu najdete v budově základní školy na ulici Slovenská 1.


Studenti soutěžili v obvazové technice

18.12.2017

Jak probrané učivo převést do praxe a dovézt znalosti žáků k dokonalosti? Tak tento oříšek rozlouskli 12. prosince naši vyučující, kteří v probrané obvazové technice uspořádali soutěž. Té se zúčastnilo 6 žáků z třídy 1.A a následně 6 žáků z třídy 1.B. Role porotců se zhostily oborné učitelky Mgr. Nosková, Mgr. Víchová a Mgr. Panáková.


Veletrh Středoškolák, vysokoškolák v Ostravě

3.12.2017

I letos jsme se se školou zúčastnili největšího veletrhu škol na Černé louce v Ostravě. 1.- 2. prosinec patřil přehlídce škol Středoškolák, vysokoškolák. Letos jsme ale měli posilu. Prezentace školy se totiž ujali sami studenti, kteří byli úžasní.


Nácvik resuscitace s pracovníky ARO Vítkovické nemocnice

14.11.2017

V úterý a ve středu se ve škole uskutečnily přednášky a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace, a to s odborníky na slovo vzatými.


Škola se prezentovala na veletrhu škol ve Frýdku- Místku

7.11.2017

Halu Polárka zaplnily střední školy z celého kraje a nechyběli jsme ani mi. Studenti i učitelé se do prezentace školy pustili s takovou vervou, že už po poledni došly letáky k nejvyhledávanějšímu oboru- Zdravotnický asistent. Pro návštěvníky jsme si připravili praktické ukázky k resuscitaci dětí i dospělých či obvazové technice. A o zájemce, kteří si to chtěli vyzkoušet, nebyla nouze.


Studentské volby 2017

24.10.2017

Nejen celá česká společnost, ale i naše střední škola žila v říjnu jedním tématem – volbami do poslanecké sněmovny. A jak probíhaly?


Zahájení výuky dálkového studia

7.9.2017

První den výuky u dálkového studia proběhne ve čtvrtek 14. září, a to od 12 do 18 hodin.


Dny otevřených dveří 2017/2018

29.8.2017

Dny otevřených dveří pro školní rok 2018/2019 už mají své termíny. Bude to 14. prosince 2017 a 11. ledna 2018.


Schůzka žáků dálkového studia

17.8.2017

Informační schůzka žáků dálkového studia proběhne dne 30.8.2017 od 12 do 14 hodin.


Potvrzení studia a dalších dokumentů

17.8.2017

Studenti, kteří budou potřebovat potvrzení o studiu či potvrdit další dokumenty vedením školy se mohou dostavit ve středu 23. 8. od 8 do 11 hodin přímo do školy v Ostravě- Koblově.


Slavnostní zahájení školního roku

10.7.2017

Slavnostní zahájení školního roku a zároveň přivítání prvních žáků AGEL Střední zdravotnické školy proběhne dne 4. září v 10. hodin ve škole v Koblově.


Informace pro studenty dálkového studia

10.7.2017

Studenti dálkového studia budou mít možnost dozvědět se všechny potřebné informace na informativní schůzce dne 30. 8. 2017 od 12:00 do 14:00 hodin v budově školy.


Výsledky 2. kola přijímacího řízení

6.6.2017

Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení.


Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení

15.5.2017

AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o., vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018.


Informace o AGEL Střední zdravotnické škole

10.5.2017

Zdravotnická zařízení napříč skupinou AGEL se potýkají s nedostatkem zdravotnického personálu, což byl jeden z důvodů, proč se společnost rozhodla založit vlastní střední zdravotnickou školu. Škola bude sídlit v Ostravě - Koblově, kde bude probíhat značná část výuky. Praktická část se bude odehrávat hlavně ve Vítkovické nemocnici, kde má škola také oficiální sídlo. A co se u nás děje právě teď?


Výsledky přijímacího řízení

28.4.2017

Zveřejnili jsme výsledky přijímacího řízení.


Poslali jste přihlášku. A co bude teď?

22.3.2017

Rádi bychom poděkovali všem, kdo nám projevili důvěru a zaslali nám přihlášku ke studiu. Jsme moc rádi, že je o zdravotnické profese stále zájem a budeme dělat vše pro to, aby vaše volba některé ze zdravotnických profesí byla tím nejlepším rozhodnutím, které jste pro sebe i ostatní udělali.


AGEL Střední zdravotnická škola zapsána v Rejstříku škol

2.3.2017

AGEL Střední zdravotnická škola byla zapsána do školského rejstříku!


Pravý čas poslat přihlášku

27.1.2017

Dny otevřených dveří jsou za námi a blíží se čas rozhodování. Na dnech otevřených dveří se nám vystřídalo na 150 studentů, kteří měli možnost seznámit se s prostory školy, zdravotníky z Přerovské a Vítkovické nemocnice, ale také dozvědět se všechny potřebné informace o studiu. Během nácviku resuscitace na figuríně či odběru krve se mezi studenty našlo několik talentů, kteří zvládli úkony prováděné běžně zdravotníky naprosto s přehledem.


První den otevřených dveří předčil očekávání

13.1.2017

Abychom představili školu potenciálním zájemcům, rozhodli jsme se pro žáky i jejich rodiče připravit den otevřených dveří, a to hned ve dvou termínech, 10. 1. a 19. 1. Zájemci o studium měli možnost získat veškeré informace o studiu, prohlédnout si prostory, které budou v následujících dnech procházet rekonstrukcí, ale také se seznámit se skupinou AGEL a záměrem zřídit soukromou zdravotnickou školu.


AGEL Střední zdravotnická škola se poprvé představila veřejnosti

5.12.2016

I když se AGEL Střední zdravotnická škola připravuje otevřít své brány prvním studentům až v příštím roce, už nyní probíhají intenzivní práce v prostorách školy a nezahálí ani sami pracovníci, kteří novou zdravotnickou školu prezentovali na výstavě Středoškolák, vysokoškolák, která proběhla 2.-3.12. na Výstavišti v Ostravě. Na stánku se během dvou dnů vystřídalo několik stovek studentů a potenciálních zájemců o studium a rozhodně se zde nenudili. Naše sestřičky si pro ně přichystaly úkoly, které musí každý zdravotník zvládnout levou zadní. Studenti měli možnost vyzkoušet si odběr krve, správnou dezinfekci rukou a k dispozici bylo také měření tlaku či stanovení procenta tělesného tuku.


AGEL Střední zdravotnická škola se poprvé představí na výstavě Středoškolák, vysokoškolák v Ostravě

16.11.2016

Přípravy na otevření nové střední zdravotnické školy v Ostravě jsou již v plném proudu, ale ještě před tím, než vás poprvé uvítáme na Dnu otevřených dveří, se vám představíme v rámci výstavy Středoškolák, vysokoškolák, která se uskuteční 2.-3.12.2016 na Výstavišti Černá louka v Ostravě.


Dny otevřených dveří proběhnou v lednu

14.11.2016

Čas pro odevzdání přihlášek na střední školy se už pomalu blíží a je nejvyšší čas rozmyslet si, jaká škola bude pro budoucí středoškoláky tou nejlepší. Také nově vznikající AGEL Střední zdravotnická škola se rozhodla otevřít vůbec poprvé své brány budoucím studentům a představit obory, na které bude možné se pro studijní rok 2017/2018 přihlásit. Dny otevřených dveří proběhnou ve dnech 10.1. a 19.1. vždy od 13.00 do 18.00 hodin. Zájemci o studium budou mít možnost prohlédnout si prostory školy, pohovořit si s ředitelem školy, seznámit se s obory a jejich učebními plány a zeptat se na vše, co je ohledně studia na škole zajímá. Budova AGEL Střední zdravotnické školy se nachází na adrese Antošovická 107, Ostrava – Koblov.


Vítáme vás na novém webu školy

11.11.2016

Na těchto stránkách postupně najdete množství užitečných informací o provozu školy, informací pro studenty i rodiče, sdělělíme vám zde, jak se o studium ucházet. Budeme vellice rádi, když nám sdělíte cokoli, co vám na tomto webu chybí i co vás těší.