Historicky první předávání vysvědčení. A začínají prázdniny!

Vysvědčení je velkým dnem pro všechny, kdo mají co dočinění se školou. Pro žáky i učitele je to zakončení celoroční snahy, snahy něco se naučit i něco naučit. A na naší zdravotnické škole nemohl poslední červnový den probíhat jinak. Žáci si domů odnesli své historicky první vysvědčení.

Sedm žáků bylo oceněno panem ředitelem a může se pyšnit vyznamenáním. Tito žáci budou celé pololetí příštího školního roku pobírat prospěchové stipendium. Oceňovali také třídní učitelé, a to celkem sedm žáků za práci pro třídu a aktivity spojené s činností školy. Tito studenti si spolu s vysvědčením odnášeli také poukázky do knihkupectví.

Školní rok byl náročný, ale také zajímavý a pestrý a odpočnek v podobě prázdnin je na místě. Proto přejeme všem žákům krásné prázdniny plné zážitků, odpočinku i dobrodružství. Užijte si je naplno, ale ve zdraví a v září se na všechny budeme těšit plni nových sil.