Uchazeči o studium

O přijímacím řízení

Zaregistrujte se na Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář nebo Ošetřovatel.

Podrobnosti a online registraci najdete na ostrava.szs.agel.cz/o-skole/kurzy-pro-verejnost

Pro školní rok 2024/2025 vyhlašuje AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o. přijímací řízení:

Škola v Ostravě-Koblově

Obor vzdělání Forma Kód oboru Délka studia Počet přijímaných žáků
Praktická sestra denní 53-41-M/03 4 roky  30

Škola v Českém Těšíně

Obor vzdělání Forma Kód oboru Délka studia Počet přijímaných žáků
Praktická sestra denní 53-41-M/03 4 roky 52
Zdravotnické lyceum denní 78-42-M/04 4 roky 24

Jednotná přijímací zkouška v níže uvedených termínech bude konána na adrese:

  • Pro uchazeče škola Ostrava: ul. Antošovická 107/55, 711 00 Ostrava-Koblov
  • Pro uchazeče škola Český Těšín: ul. Slovenská 1, 737 01 Český Těšín 

Příjímací řízení konané v roce 2024

Termíny řádných a náhradních termínů jednotné přijímací zkoušky:

První řádný termín 12. dubna 2024
Druhý řádný termín 15. dubna 2024
První náhradní termín 29. dubna 2024
Druhý náhradní termín 30. dubna 2024

Informace k přijímacím zkouškám jaro 2024


Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce bude uchazečům zaslána 14 dnů před řádným a 7 dnů před náhradním termínem.


V případě podání přihlášky v listinné formě adresujte přihlášku na adresu místa školy, kde chcete studovat.

Do Ostravy na adresu:

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o.
Antošovická 107/55
711 00 Ostrava-Koblov

Do samotné přihlášky pod název školy prosím doplňte, že se jedná o školu v Ostravě nebo o školu v Českém Těšíně, podle toho, kam se hlásíte.