Uchazeči o studium

Zaregistrujte se na Akreditovaný kvalifikační kurz pro sanitáře.
Podrobnosti a online registraci najdete na https://vzdelavani.agel.cz/sanitar.

Pro školní rok 2020/ 2021 bude AGEL Střední zdravotnická škola otevírat tyto obory:

Škola v Ostravě- Koblově

Škola v Českém Těšíně


Na základě zákona č. 135/2020 Sb. se jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, bude konat pouze v jednom řádném termínu, a to 8. června 2020. Uchazeč ji vykoná na škole, kterou má na přihlášce uvedenou na 1. místě.
Kritéria přijímacího řízení zůstávají v platnosti. Pozvánky budou rozeslány nejpozději do 22. května.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 16. června. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Přijatí uchazeči musí potvrdit svůj zájem vzdělávat se na naší škole odevzdáním zápisového lístku do 23. června 2020.

Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nemohli být přijati z kapacitních důvodů, mohou do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí podat žádost o vydání nového rozhodnutí.