O škole

Charakteristika školy

  • AGEL Střední zdravotnická škola v Ostravě přivítala své první studenty v roce 2017. Tehdy do prvního ročníku nastoupilo ke studiu celkem 90 žáků.
  • V roce 2018 slavnostně zahájila provoz pobočka střední zdravotnické školy v Českém Těšíně.
  • Impulsem k založení nové zdravotnické školy byl dlouhodobý nedostatek středního zdravotnického personálu v Česku. Proto se společnost AGEL, která patří k největším poskytovatelům zdravotnické péče v České republice, rozhodla založit vlastní zdravotnickou školu. Ta si během pár let vybudovala své jméno a dnes je velmi žádanou a oblíbenou školou. 
  • Našim cílem je se podílet na výchově budoucího zdravotnického personálu s dopadem na jeho stabilizaci.
  • Vzhledem k zázemí, které je poskytováno skupinou AGEL, jež je dlouhodobým provozovatelem nemocnic, poliklinik, lékáren, laboratoří a dalších společností, rádi poskytneme možnosti zajištění zaměstnání a nadstandartní praxi v rámci skupiny AGEL.
  • Našim žákům jsme vytvořili učebny simulující nemocniční pokoje a k dispozici mají zároveň kvalitní zázemí s řadou nových odborných pomůcek ke studiu.
  • Žáci mohou během studia čerpat prospěchové stipendium nebo ze stipendia skupiny AGEL.
  • Nejen svým absolventům nabízí škola možnost dalšího studia na AGEL Vyšší odborné škole zdravotnické, která má pobočky v Ostravě, Českém Těšíně a v Přerově.
  • AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická umožnuje studovat obor Všeobecná diplomovaná sestra v prezenční i kombinované formě.
  • Zájemcům o vzdělávání v oblasti zdravotnictví nabízí škola kurzy pro veřejnost v oboru sanitář a ošetřovatel.

Video: AGEL SZŠ MÁ PRVNÍ MATURANTY

AGEL SZŠ má první maturanty

Video: Slavnostní vyřazení maturantů 2022

Slavnostní vyřazení maturantů 2022