Program IROP

Modernizace učeben - AGEL Střední zdravotnická škola s. r. o.

Projekt CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010752 spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 66 „Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI“, je zaměřen na zvýšení kvality výuky střední zdravotnické školy AGEL v Ostravě a Českém Těšíně za pomocí moderního vybavení.

 V rámci projektu bude vybudováno celkem 11 nových odborných učeben (ošetřovatelství, laboratorní, cizích jazyků a IT), pořízeno nové IT vybavení, zdravotnické modely, zdravotnické prostředky, učební pomůcky a nábytek.

Očekávaným přínosem projektu je zajištění kvalitního a moderního vzdělávání žáků pro budoucí uplatnění žáků na pozicích zdravotnického personálu. Dále zlepšení připravenosti žáků v používání světových jazyků (anglického, německého a ruského jazyka) a digitálních technologií, které jsou dnes nezbytné pro uplatnění na trhu práce.