OTEVÍRÁME ON-LINE KURZ SANITÁŘE

Pro zájemce, kteří hledají jistotu, chtějí pomáhat a dále pracovat na svém vzdělání vyhlašuje AGEL Střední zdravotnická škola v Ostravě kurz pro sanitáře s online teoretickou výukou. Přihlášky je možné podat do 28. dubna. Kurz bude odstartován v pondělí 4. května a úspěšní absolventi mohou podle předpokladů nastoupit do práce již na počátku července. „Pokud se úspěšní absolventi rozhodnou nastoupit do některého zdravotnického zařízení skupiny AGEL, vrátíme jim kurzovné, které činí 6 tisíc korun,“ uvádí zástupkyně ředitele AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě Mgr. Alžběta Panáková a doplňuje, že lidé evidování na Úřadu práce si mohou na příslušné pobočce ÚP požádat o proplacení kurzovného.

S ohledem na epidemiologickou situaci se škola rozhodla upravit formu kurzu a úvodní teoretická výuka proběhne online. „Sto hodin teoretické výuky, které by za normálních okolností museli účastníci odsedět ve školní lavici, jsme zpracovali do formy online výuky poskytované prostřednictvím moderních výukových rozhraní. Pedagogové budou rovněž poskytovat online tele-konzultace a přednášky přes Skype. Každý účastník dostane navíc skripta, která mu budou oporou ve studiu,“ doplnila Mgr. Panáková s tím, že 80 hodin praktické výuky absolvují studenti na lůžkových odděleních ve Vítkovické nemocnici v Ostravě.

Do kurzu sanitář se mohou přihlásit zájemci starší 18 let s ukončeným základním vzděláním, v dobrém zdravotním stavu a s absolvovaným očkováním proti hepatitidě B. Stačí vyplnit přihlášku na webových stránkách https://vzdelavani.agel.cz/sanitar nejpozději do 28. dubna. Více informací získají zájemci na telefonním čísle 720 967 901.

Kvalifikační kurz končí praktickou a teoretickou zkouškou. Sanitář poskytuje zdravotní péči pacientům pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka, denně empaticky přistupuje k pacientům i jejich potřebám. Zvládá pomocné činnosti, jako je například převoz pacientů na vyšetření i jejich polohování s cílem prevence proleženin, manipulace s technickým vybavením v nemocničních pokojích i na operačních sálech, dovoz stravy na oddělení i převzetí a ukládání léčiv pro pacienty. „Kurz na sanitáře je prvním stupněm vzdělání ve zdravotnictví, na který je možné navázAt kurzem Ošetřovatel zakončeným závěrečnou zkouškou. Dálkovou formou je pak možné u nás studovat obor Praktická sestra, který je 5letý a je ukončen maturitní zkouškou,“ uzavřela Mgr. Alžběta Panáková.

Platbu je možné uhradit na č. účtu 5070011410/5500
Variabilní symbol: KS12020
Do poznámky uveďte prosím jméno účastníka kurzu.
Částka: 6.000,- Kč