Třídní schůzky

Žáci už za sebou mají více jak dva měsíce výuky, proto bychom rádi pozvali všechny rodiče a zákonné zástupce na první třídní schůzky, které se uskuteční 14. listopadu od 16. hodin v budově AGEL Střední zdravotnické školy.

PROGRAM:

- Informace o chování, absenci a prospěchu žáků (elektronická třídní kniha)

- Informace o proběhlých a plánovaných aktivitách SZŠ, účast žáků na soutěžích

- Různé

Umístění tříd + učitelů bude vyvěšeno v jednotlivých podlažích školní budovy. Vyučující budou pro rodiče k dispozici do 17.30h.

Pokud Vám situace nedovoluje dostavit se na třídní schůzky v uvedeném čase, nabízím Vám možnost individuálního setkání dle telefonické domluvy.