Jak postupovat při nepřijetí ke studiu

Žáci, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů, byť kritéria splnili, mají ještě možnost odvolání.

 Důležité je vyčkat, až vám přijde doporučeně rozhodnutí o nepřijetí z kapacitních důvodů. Až na základě dopisu je možno poslat odvolání, jehož vzor naleznete zde. O rozhodnutí vás poté bude škola písemně informovat.