AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická oslavila sedm let od svého vzniku a hlásí rekordní zájem o studium

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická oslavila sedmý rok své existence. Za sedm let fungování se škola vypracovala na renomovanou instituci, která žákům a studentům nabízí kvalitní vzdělání v oborech Praktická sestra, Laboratorní asistent, Zdravotnické lyceum nebo Diplomovaná všeobecná sestra.

„Ke studiu na naší škole se v nadcházejícím školním roce přihlásilo přes 500 zájemců, což představuje oproti minulým letům nárůst o desítky zájemců. Podíl na množství přihlášek bude mít jistě i fakt, že letos mohli žáci poprvé podat až tři přihlášky na střední školu. Tento počet nás nesmírně těší a dokazuje, že naše škola si získala důvěru rodičů i žáků. Se získaným renomé se stáváme stále vyhledávanější volbou pro žáky, kteří se chtějí věnovat kariéře v oblasti zdravotnictví,“ uvádí Ing. Bc. Vladimír Janus, ředitel AGEL SZŠ a VOŠZ.

Školní rok 2024/2025 bude ve znamení studia, ale i cestování

V Ostravě se otevírá obor Praktická sestra, v Českém Těšíně obory Zdravotnické lyceum a Praktická sestra. AGEL VOŠ otevírá denní i kombinovanou formu oboru Diplomovaná všeobecná sestra v Přerově a Českém Těšíně. V Ostravě bude tento obor dostupný pouze v kombinované formě. Následující školní rok čeká žáky řada exkurzí, odborných stáží a výletů. Mimo jiné se mohou opět těšit na cestování po Evropě díky programu ERASMUS+, který nabízí odborné stáže v zahraničních zdravotnických zařízeních.

Rozšířená nabídka oborů i kvalitní zázemí

AGEL SZŠ a VOŠ se neustále pracuje na zkvalitňování výuky a vylepšuje zázemí pro své žáky. V předchozích letech proběhla rozsáhlá rekonstrukce prostor školy Přerově. Rekonstrukce pomalu finišuje a vedení školy se těší, že již brzy otevře multifunkční přednáškovou aulu. Škola také investuje do moderních výukových prostředků. V loňském roce získala novou sestavu výukových pomůcek a technologií za více než dva miliony korun.

Již nyní se někteří žáci základních škol rozhodují o své budoucí střední škole. „Pro zájemce o studium v oblasti zdravotnictví máme skvělou zprávu. Ve školním roce 2025/2026 se v Ostravě opět otevřou všechny tři obory – Praktická sestra, Laboratorní asistent a Zdravotnické lyceum. V Českém Těšíně se otevřou obory Praktická sestra a Zdravotnické

lyceum, které žákům umožní získat široké znalosti v oblasti zdravotnictví a následně pokračovat v navazujícím studiu,“ doplňuje ředitel školy a dodává, že AGEL Vyšší odborná škola v Přerově, Českém Těšíně a Ostravě opět nabídne denní i kombinovanou formu studia v oboru Diplomovaná všeobecná sestra, čímž uspokojí potřeby i těch studentů, kteří preferují flexibilnější přístup ke vzdělávání.

AGEL SZŠ a VOŠZ AGEL nabízí studentům kvalitní vzdělání v moderním a příjemném prostředí. Škola se pyšní zkušeným pedagogickým sborem a rozmanitou nabídkou praxí pro žáky, a to díky zázemí společnosti AGEL, která je největším soukromým poskytovatelem zdravotnické péče ve střední Evropě. Více informací o škole, nabízených oborech a přijímacím řízení naleznete na webových stránkách školy https://szs.agel.cz/.

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz