Aktuální informace k epidemiologické situaci vzhledem k výuce od 12. 3.

Vláda ČR schválila ve čtvrtek 12. 3. 2020 vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav byl vyhlášen na dobu 30 dnů. Provoz školy po dobu nouzového stavu: V souvislosti s uzavřením škol a s realizací aktuálních preventivních protiepidemiologických opatření je omezen provoz školy: sekretariát 8.00 – 12.00. V případě potřeby kontaktujte: Ostrava - Mgr. A. Panáková: 727 821 809 Český Těšín - PhDr. K. Delongová: 721 055 20

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:
• základní umělecké školy (nově),
• zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově),
• jazykové školy (nově),
• jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově),
• základní školy
• střední školy a konzervatoře,
• vyšší odborné školy,
• vysoké školy.
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu bylo přijato krizové opatření v gesci Ministerstva zdravotnictví.
Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020. Usnesení vlády se týká všech žáků a studentů. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízení.

Aktuální informace o situaci naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.

Žádáme žáky a rodiče, aby sledovali aktuálně zveřejňované informace na webu školy nebo zasílané prostřednictvím školního systému Bakalář.
Žáci jsou povinni i nadále si plnit povinnost se vzdělávat. Komunikace mezi žáky a učiteli bude probíhat elektronickou  formou.