Školní kolo recitační soutěže

V pondělí 11. března se na naší škole v Českém Těšíně uskutečnilo celoškolní kolo recitační soutěže. Vybrané žáky z těšínské školy doplnili žáci ze školy v Ostravě. Kdo ale čekal rivalitu ala „rap battle“, byl zklamán.

Zazněla próza i poezie, vážné i odlehčené, smutné i veselé, starší i nové. Skvělé publikum, složené ze žáků naší školy, odměnilo potleskem každého z účinkujících. Porota tedy stála před nelehkým úkolem – vybrat ty nejlepší. Na třetím místě se umístil Jakub Langer, druhé místo získala Lenka Jahřabačová a první místo obsadila Natalie Franioková. Výherci se účastní okresní kola v Opavě. Gratulujeme nejen výhercům, ale i všem zúčastněným, kteří se dokázali pohroužit do tajů recitace. Děkujeme!