Little food festival

Dne 18. května se na naší škole uskutečnil anglický, gastronomicky zaměřený projekt s názvem Little Food Festival. Žáci, kteří byli rozděleni do skupin, si vybrali zemi, o které vypracovali prezentaci. Následně si vybrali národní pokrm z této země, který představili na našem festivalu jídel.

Všichni žáci projevili velkou energii při realizování tohoto projektu a my jim děkujeme za jejich snahu a píli. Jelikož všichni žáci spolupracovali naprosto perfektně, doufáme, že se tento festival stane každoroční tradicí naší školy.