HARMONOGRAM KONZULTAČNÍCH HODIN

Dle Harmonogramu uvolňování v oblasti školství, MŠMT ČR. Od 8.6. do 30.6.2020 budou probíhat na naší škole konzultace pro žáky. Rozsah konzultací: 8:00 – 11:20 hodin. Konzultace budou zaměřeny na hlavní předměty: český jazyk, anglický jazyk, odborné předměty pro skupiny o maximálně 15 žácích. Účast žáků je dobrovolná, distanční výuka poběží i nadále.

Organizace provozu:

Žák předloží vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění zde: https://ostrava.szs.agel.cz/o-skole/dokumenty-ke-stazeni/cestne-prohlaseni.pdf

Zajištění bezpečnostních a hygienických pravidel včetně roušky v době přestávek.

 

HARMONOGRAMU PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY

Den

Třída

 

 9.6.

3.B          1.LA

 

10.6.

3.A          3.CL

 

11.6.

2.ZA        1.PS

3.CL – tematická stáž RHB/ NUTRICE

12.6.

3.CA        2.LA

3.CL – tematická stáž RHB/NUTRICE

 

 

15.6.

1.PS

 

16.6.

3.B          1.LA

 

17.6.

3.A          3.CL

 

18.6.

2.ZA

 

19.6.

3.CA        2.LA

 

 

 

26.6.

Předání vysvědčení