Soutěž v úpravě lůžka

Jak si lépe otestovat nabyté znalosti než praktickou zkouškou v podobě soutěže? V polovině dubna proběhla v tělocvičně školy soutěž v úpravě lůžka, které se samostatně zúčastnily třídy 1.A a 1.B. A porota vybavená i metrem nikoho nešetřila.