Světový den hygieny rukou jsme si připomněli také u nás

Pátý květen patří tradičně oslavám Dne hygieny rukou, který vyhlašuje Světová zdravotnická organizace WHO. V letošním roce si tento den připomněla také AGEL Střední zdravotnická škola v Ostravě – Koblově, a to speciálním programem, který absolvovali žáci všech studijních oborů školy.

„Ke Světovému dni hygieny rukou jsme pro studenty připravili speciální program, kdy jim přišel přímo do školy do vyučování přednášet ústavní hygienik z Vítkovické nemocnice v Ostravě. Žáci navíc dané téma právě probírají v předmětu ošetřovatelství, a tak se nám podařilo program skloubit s probíranými osnovami,“ uvedla Mgr. Alžběta Panáková, zástupkyně ředitele slezskoostravské AGEL Střední zdravotnické školy.

Studenti oborů zdravotnický asistent, laboratorní asistent a zdravotnické lyceum si ve skupinách nejprve poslechli odbornou přednášku Bc. Radka Mikšíka, ústavního hygienika Vítkovické nemocnice. „Přednáška se týkala hygieny rukou a desinfekce obecně a dotkl jsem se také praktických oblastí, kdy se žáci se dozvěděli o tom, jaké jsou konkrétní postupy ve zdravotnickém zařízení. Nakonec si mohl každý student prakticky vyzkoušet, zda hygienu rukou skutečně ovládá, a to pod kontrolou speciální UV lampy, díky které přesně vidíme, které místo bylo během umývání vynecháno,“ popsal ústavní hygienik Bc. Radek Mikšík, který zároveň každému studentovi individuálně poradil, na co si dávat při mytí rukou pozor.

Na správnou hygienu rukou by však neměli dbát pouze studenti zdravotnických oborů, ale každý člověk. Především správná hygiena je totiž klíčová pro prevenci přenosu infekčních a průjmových onemocnění, jako jsou například virová hepatitida typu A, salmonelóza, rotavirové infekce atd.