AGEL Střední zdravotnická škola se opět zapojila do projektu Ukliďme Česko!

Žáci AGEL Střední zdravotnické školy v Ostravě a Českém Těšíně se i letos aktivně zapojili do celonárodního úklidového projektu Ukliďme Česko. V úterý 23. dubna vyrazili do terénu, aby pomohli zbavit okolní prostředí odpadu a zkrášlit tak své město. Úklidová akce proběhla symbolicky v návaznosti na Den Země, který každoročně připadá na 22. dubna.

V Ostravě se žáci 1. a 2. ročníků zaměřili na úklid okolí školy a městské části Koblov. Pod dohledem pedagogů se rozdělili do tří skupin a zaměřili se na úklid tří lokalit v okolí školy. S nadšením a zodpovědností sbírali různé druhy odpadu, od plastových lahví a plechovek až po papír, stavební odpad, staré oblečení nebo cigaretové nedopalky. Celkem se jim podařilo nasbírat přes 30 pytlů odpadu. Kromě „běžného“ odpadu našli i některé neobvyklé předměty, jako například půlku kánoe, zvířecí obratle, hasičáky či pneumatiky z osobních aut a traktoru.

"Musím uznat, že v Koblově již není tolik odpadu, jako v předchozích třech letech. To je skvělá zpráva a věříme, že za pár let již nebude co sbírat," říká učitel biologie Mgr. Kamil Vašťák, který si vzal organizaci úklidu pod svá křídla. "Doufáme, že nejenom naši žáci si díky téhle akci uvědomí důležitost ochrany životního prostředí a budou se k ní chovat zodpovědněji,“ dodává.

V Českém Těšíně se studenti soustředili oslavy Dne země a úklid beskydských hor. „Letos jsme oslavy Dne země pojali umělecky a žáci měli kromě jiného připravit i vernisáž uměleckých děl zaměřených na ekologii. A povedlo se to na jedničku! Vítězná třída převezme putovní pandu, která je symbolem Světového fondu na ochranu přírody,“ uvádí Mgr. Lenka Šabacká, učitelka biologie a environmentální výchovy.

Mimo jiné se těšínští žáci účastnili Ekohry a anglické soutěže zaměřené na ekologii. Navíc se také rozhodli pomáhat druhým a přispět na včely pro rodiny z chudých zemí. Část studentů se rozhodla vyrazit tradičně na hory a uklidit část našich krásných Beskyd.

"Jsme moc rádi, že se naši studenti i letos zapojili do projektu Ukliďme Česko. Účast v tomto projektu je pro nás již tradicí, na kterou jsme hrdí. Stejně tak oslavy Dne země,“ říká zástupkyně ředitele, Mgr. Alžběta Panáková.

Ukliďme Česko je celonárodní úklidová akce, která se koná každý rok na jaře. Jejím cílem je uklidit Česko od odpadu a podpořit tak ochranu životního prostředí. Do akce se zapojuje stále více dobrovolníků, kteří si uvědomují důležitost čistého ovzduší a zdravé krajiny.

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz