Nácvik resuscitace s pracovníky ARO Vítkovické nemocnice

V úterý a ve středu se ve škole uskutečnily přednášky a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace, a to s odborníky na slovo vzatými.

Doplnit teoretickou část výuky do školy přijeli Bc. Matěj Linart a Bc. Tomáš Onderka, pracovníci Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Vítkovické nemocnice. Oba pánové, kteří pracují také jako záchranáři, se se žáky podělili nejen o teoretické a praktické poznatky, ale také o nejnovější trendy v oboru, kteří žáci znají zatím pouze z učebnice.