Přednáška o bazální stimulaci s odborníkem

Březen byl ve znamení přednášky, a to s odborníkem na slovo vzatým. Do školy přijela přednášet Mgr. Lenka Nevřelová. Tématem byla "Bazální stimulace".

Přednášky se zúčastnilo 53 žáků prvních ročníků Zdravotnického asistenta. Cílem bylo zážitkovou formou přiblížit žákům stavy nemocného, který nedokáže  sdělovat své pocity a nemůže komunikovat  se zdravotnickým personálem. Současně byl žákům přiblížen způsob  získávání informací nezbytných pro správnou péči o takto nemocného. Zážitek měl u žáků prohloubit míru empatie ve vztahu k péči o tyto těžce nemocné pacienty, což se také povedlo a přednáška byla zúčastněnými hodnocena velmi pozitivně.