Soutěž v první pomoci aneb „vono to krvácí!“

Krev! Křik! Bolest! A nakonec záchrana. Tak by se dalo shrnout pondělí 25. června 2018 na Střední zdravotnické škole AGEL v Koblově. Nejednalo se ovšem o žádnou katastrofu ani o uzavírání známek na konci školního roku, ale o soutěž v poskytování první pomoci.

Vyučující školy si pro žáky připravili celkem šest stanovišť s různými typy mezních situací. Žáci si museli poradit s případy od předávkování prášky přes zaseknutý střep v ruce až k proražené plíci či pokousání psem. Ošetřující si poradili povětšinou na výbornou, ale i drobné omyly či přešlapy byly užitečné – přece jen chybami se člověk učí.

Že situace byly vskutku uvěřitelné, potvrzují slova paní zástupkyně Mgr. Alžběty Panákové: „Modely předvádějí obdivuhodné výkonu, někdy až reálné. Jako herci z Hollywoodu. Chválím ošetřované i ošetřující.“

Akce se setkala s pozitivním ohlasem jak u žáků, tak i u vyučujících. Odborná porota složena z učitelů i žáků ocenila všechny účastníky soutěže nejen drobnými cenami či potleskem, ale také uznáním.

„Jsem ráda, že jsem mohla ukázat vše, co jsem se během roku naučila. Nebo alespoň snažila naučit, protože praxe je přeci jen vždy jiná než suchá teorie,“ říká studentka prvního ročníku, jedna ze soutěžících, hned po tom, co neposednému a zmítajícímu se figurantovi ošetřila proražený hrudní koš a následný pneumotorax.

O tom, že ošetření bylo úspěšné, svědčí i to, že zraněný po pár chvil bezelstně vstal a začal se s ošetřující bavit o svých plánech na prázdniny. Snad se jim jejich plány splní a s podobnými úrazy se potkají pouze ve škole či na praxi.

Kristýna Umlaufová, studentka 1. ročníku