Zahájení výuky dálkového studia

První den výuky u dálkového studia proběhne ve čtvrtek 14. září, a to od 12 do 18 hodin.

V tento den budou představeny všechny předměty a studenti budou seznámeni s osnovami a učivem na dané pololetí. Výuka bude probíhat formou konzultací.