Vše, co jste chtěli vědět o kyberšikaně a bezpečném sexu

Vše, co jste chtěli vědět o kyberšikaně a bezpečném sexu, jste se mohli dozvědět v rámci prosincových přednášek, které proběhly na AGEL Střední zdravotnické škole těsně před vánočními svátky. V pondělí 17. prosince do školy zavítal Mgr. Tomáš Velička, který žáky prvních ročníků seznámil s pojmem KYBERŠIKANA a co se za ním vše skrývá, nechal je ve skupinách zpracovat některá témata a osvětlil i takové pojmy jako sexting, flaming nebo phishing. Hned následující den navštívil naši školu preventista z Poradny primární prevence s přednáškou o BEZPEČNÉM SEXU. O nudnou a bezcílnou přednášku se ovšem nejednalo.

Přednáška začala drobnou aktivitou, kdy žáci si uvědomili svůj hodnotový žebříček, co se různých sexuálních aktivit týče. Snad právě daná aktivita napomohla k otevřeným a přímým otázkám žáků, které sice nepřekvapily školeného přednášejícího, ale mnohdy i zkušení pedagogové se začali červenat.  O dané přednášce se dá říct mnohé – byla otevřená, jasná, poučná a snad i trochu mladistvá. Jedna vlastnost se jí ale přiřknout nedá – nebyla zkostnatěle nudná.