První den otevřených dveří předčil očekávání

Abychom představili školu potenciálním zájemcům, rozhodli jsme se pro žáky i jejich rodiče připravit den otevřených dveří, a to hned ve dvou termínech, 10. 1. a 19. 1. Zájemci o studium měli možnost získat veškeré informace o studiu, prohlédnout si prostory, které budou v následujících dnech procházet rekonstrukcí, ale také se seznámit se skupinou AGEL a záměrem zřídit soukromou zdravotnickou školu.

Tomuto záměru předcházely ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava práce na budově spočívající v úpravách interiéru, malování a drobných opravách. Současně tým pracovníků společnosti AGEL z Vítkovic a Prostějova připravoval organizační, personální a materiálové zabezpečení celé akce.

Dne 10. 1. 2017 v dopoledních hodinách bylo vše připraveno tak, aby mohli od 13. hodin přicházet zájemci o studium, kterých nakonec dorazilo na 150, z toho 70 žáků. V uvedenou dobu se postupně začala škola plnit studenty a jejich rodinnými příslušníky. Ve třídách vybavených školním nábytkem jim bylo podáváno občerstvení a ředitel školy všechny postupně seznamoval se záměrem skupiny AGEL založit vlastní střední zdravotnickou školu, s organizací výuky, jednotlivými studijními obory, předměty, které budou vyučovány. Představil také webové stránky školy a organizaci přijímacího řízení.

V dalších třídách pak byla pro žáky připravena za účasti zdravotnického personálu stanoviště, kde si mohli přítomní vyzkoušet např. odběr krve, základní resuscitační činnosti, měření tlaku a tuků či správnou dezinfekci rukou. K tomu byli nápomocni a podávali vysvětlení pracovníci Vítkovické nemocnice a nemocnice Přerov.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100112/obsah/515668-soukroma-zdravotni-skola