Zero waste aneb nulový odpad

Jelikož žáci už před nějakou dobou projevili zájem týkající se odpadů, sami si zařídili popelnici na plast a vyrobili koše na tříděný odpad, byl tady další krok. A to zero waste. pátek 13. dubna se tedy na naší škole uskutečnila přednáška. Povídání nezahrnovalo pouze téma života bez odpadu, žáci získali také celkový přehled o tom, jak být šetrný k životnímu prostředí. Besedu vedla paní Mgr. Placková, která se dlouhodobě věnuje odpadovému hospodářství a udržitelnému fungování společnosti. Pro mnoho žáků byla páteční přednáška první zkušeností s touto problematikou a jejich reakce byly spíše zdrženlivé. Největší ohlas mělo téma testování kosmetiky na zvířatech ve třídě 1. B. Některé žákyně se velmi dobře orientovaly a podělily se o své zkušenosti.