Na kafíčko za seniory. Žáci z AGEL Střední zdravotnické školy pravidelně navštěvují seniory ve zdravotnických zařízeních

Dobrovolníci z řad žáků AGEL Střední zdravotnické školy v Ostravě a v Českém Těšíně se pravidelně setkávají se seniory ve zdravotnických zařízeních v rámci projektu SetKavárna, který organizuje Dobrovolnické centrum ADRA.

Projektu SetKavárna ostravského, ale i havířovského Dobrovolnického centra ADRA se pravidelně účastní na 30 žáků, kteří ve svém volném čase pravidelně docházejí za dlouhodobě nemocnými pacienty a nabízejí jim kávu, čaj či jiné nápoje přímo na pokojích nebo ve společenské místnosti. „Naši žáci se pravidelně setkávají se seniory v ostravských, ale i v těšínských zdravotnických zařízeních. Během návštěvy žáci komunikují se seniory, ptají se jich na jejich mládí, hrají s nimi různé aktivizační a společenské hry, přináší nové podněty a celkově jim zpříjemňují mnohdy stereotypní pobyt v nemocnici. To vše dělají dobrovolně ve svém volném čase,“ uvádí zástupkyně ředitele AGEL Střední zdravotnické školy Mgr. Alžběta Panáková.

„Neopakovatelná kavárna milých setkání dvou generací. Senioři jsou na chvíli vytrženi z nemocničního stereotypu a studenti se učí komunikovat s lidmi staršího věku, kteří jsou nemocní. Setkavárna je velmi přirozený způsob jak navázat hovor a trávit společný čas mezi dvěma generacemi. S těšínskou AGEL Střední zdravotnickou školou a Nemocnicí AGEL v Českém Těšíně pravidelně spolupracujeme už od roku 2018,“ popisuje Silvie Niemczyková, koordinátorka dobrovolnictví ADRA v Českém Těšíně. Žáci chodí za pacienty v několika skupinkách a pravidelně navštěvují například oddělení následné péče v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice nebo v Nemocnici AGEL Český Těšín, kde navštěvují oddělení následné péče, oddělení odborné ošetřovatelské péče nebo oddělení následné péče s rehabilitací. Před Vánoci navštívili také Fakultní nemocnici v Ostravě nebo projevili zájem o docházení za pacienty do léčebny dlouhodobě nemocných v Radvanicích.

„Všech zapojených studentů si velice vážíme, protože jít v tomto věku, v rámci svého volného času po škole a bezplatně navštívit seniory v různých zdravotnických zařízení, je opravdu vzácné a mají náš obdiv. Žáci jsou moc šikovní, někteří projevili zájem chodit samostatně bez mého doprovodu, což je spíše vzácnější, protože ne každý takto mladý člověk si troufá na takovou tu samostatnou komunikaci, kdy zaklepe na pokoj a tam vidí neznámé lidi, s kterými má konverzovat. Věřím, že jim elán vydrží a budoucí pacienti budou určitě za takové sestřičky moc rádi,“ uvádí Ing. Petra Biková, koordinátorka dobrovolníků v nemocnicích z Dobrovolnického centra ADRA v Ostravě.

Ze strany seniorů, ale také zdravotnických zařízení je tato aktivita velmi vítaná. Žáky motivuje a obohacuje v mezigenerační komunikaci, adaptací v nemocničním prostředí, spolupráci se zdravotnickým týmem. Dobrovolníci se učí dávat svůj čas druhým, přináší radost, zábavu a úsměvy do tváří pacientů.

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz