Exkurze do Muzea komunismu v Praze

„Moc není ani dobrá, ani špatná. Moc se může stát dobrem, moc se může stát zlem, záleží na tom, kdo ji používá, jak s ní dovede zacházet.“ Tímto citátem slovenského spisovatele Ladislava Mňačka je uveden projekt Generace 00, který je uspořádán pod hlavičkou Muzea komunismu v Praze a do kterého se přihlásili žáci druhého ročníku zdravotnického lycea z naší školy.

Na výuku dějin spjatých s komunistickou totalitou v Československu mnohdy v hodinách dějepisu nezbývá příliš prostoru. A právě tato doba, doba rodičů a prarodičů současných středoškolských žáků, se jich samotných nejvíce dotýká a pokud se vždy od nové generace očekává určité vymezení proti generaci rodičů, tak je to právě vymezení proti této době.

Proto jsem s povděkem uvítal nabídku Muzea komunismu na možnost vytvoření nové dočasné expozice, které má reflektovat pohled současných žáků tzv. generace 00 na období před rokem 1989, a přímo s nadšením přijal ochotu části žáků se na tomto projektu podílet.

Abychom nemlátili jen prázdnou slámu, vydali jsme se v pondělí 5. listopadu do pro nás daleké Prahy navštívit již výše zmíněné muzeum. Expozice muzea je velmi chytře postavena – přes poznávání každodenní života Čechoslováka 2. polovině 20. století, naplněného sportem, hudbou, školou, prací i plíživou propagandou, se návštěvník čím dál více ponořuje do temných vod komunistické totality. Navštíví pohraniční pásmo, vyšetřovací místnost StB či stojí před tanky během sovětské okupace z roku 1968.

Nikoli na suchých faktech, ale právě na citech a emocích jsme se rozhodli postavit naši expozici. Pokud se vše podaří a porota muzea náš projekt vybere, bude možné naši expozici navštívit již v březnu. A pokud ne, myslím, že poznatky a dojmy, které si žáci z výstavy odnesli, stojí za všechny vyhrané i prohrané projekty.