Zdravotní sestřičky AGEL Střední zdravotnické školy opustily mateřskou loď a vydávají se vstříc novým výzvám

Téměř 20 nadějných praktických sester opustilo lavice ostravské AGEL Střední zdravotnické školy. Ve čtvrtek 30. května 2024 proběhla v obřadní síni slezskoostravské radnice slavnostní ceremonie na počest čerstvých absolventů. Atmosféra byla nabitá emocemi, slzami radosti i trochou nostalgie.

Slavnostního aktu se kromě šťastných absolventů a jejich rodin a kamarádů zúčastnili i zástupci AGEL Střední zdravotnické školy, včetně ředitele Bc. Ing. Vladimíra Januse. Mezi hosty usedla i Mgr. Simona Fajnorová, personální manažerka Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice.

Během uplynulých let se žáci pilně připravovali nejen na písemné a ústní zkoušky z českého a anglického jazyka, matematiky a odborných předmětů, ale také na praktické zkoušky, které probíhaly na interním a chirurgickém oddělení Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice. Tam pod bedlivým dohledem odborných vyučujících a zkušených sester prováděli komplexní ošetřovatelskou péči, včetně hygienické péče, měření fyziologických funkcí, podávání léků nebo převazů ran.

Kam nyní povedou jejich další kroky? „Naši absolventi mají různorodé plány v podobě studia oborů jako všeobecná sestra, dětská sestra či zdravotnický záchranář. V dalším studiu chtějí pokračovat nejen na vysokých školách, ale také na vyšších odborných školách, včetně AGEL VOŠZ v Českém Těšíně a Ostravě. Některé naše žákyně již v průběhu studia pracovaly ve vítkovické nemocnici jako sanitářky, nyní po ukončení studia uplatní své vědomosti a dovednosti jako praktické sestry. Věřím, že naši absolventi budou díky svému vzdělání, praxi a osobním kvalitám skvělými zdravotnickými pracovníky. Přeji všem hodně štěstí, spokojenosti a úspěchů v osobním i profesním životě,“ uvedla Mgr. Jana Majerová, třídní učitelka čerstvých maturantů.

"Maturita představuje nejen završení jejich středoškolského studia, ale i další důležitý krok do jejich profesního života. Těší nás, že dosáhli svého cíle a jsem přesvědčena, že se stanou přínosy pro oblast zdravotnictví,“ uvádí Mgr. Alžběta Panáková, zástupkyně ředitele školy.

AGEL Střední zdravotnická škola v Ostravě se i přes poměrně krátkou dobu existence těší velké popularitě. Od svého otevření v roce 2017 si získala pověst kvalitní instituce, která studenty připravuje na náročné povolání ve zdravotnictví. Maturanti AGEL Střední zdravotnické školy v Ostravě tak mají skvělé předpoklady pro uplatnění na trhu práce a pro pomoc druhým.

AGEL Střední zdravotnická škola v Ostravě nabízí i studium oboru Diplomovaná všeobecná sestra na AGEL Vyšší odborné škole zdravotnické. Studium probíhá v Ostravě, Českém Těšíně nebo Přerově a otevírá dveře k široké škále profesních možností ve zdravotnickém sektoru.

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz