Naši budoucí zdravotníci navštívili ostravské muzeum i knihovnu

Ve dnech 29. listopadu a 6. prosince se žáci AGEL Střední zdravotnické školy zúčastnili exkurze do Knihovny města Ostravy a Ostravského muzea.

 knihovně města Ostravy měli možnost prohlédnout si všechna oddělení knihovny včetně míst, kam se běžní návštěvníci nedostanou. Středem zájmu byla především půjčovna pro dospělé s výběrem doporučené literatury k maturitě a britské centrum, kde mohou studenti najít spoustu materiálů k přípravě na testy či jazykové certifikáty.

V Ostravském muzeu navštívili historickou a přírodovědnou sekci. V části historické se dozvěděli spoustu informací o historii města Ostravy a současné podoby města. V přírodovědné části vypracovávali připravené pracovní listy do předmětu biologie.

Studentům i vyučujícím patří velký dík za projevenou aktivitu a zájem, který po exkurzi vyjádřila také Knihovna města Ostravy děkovným dopisem.  

Děkovný dopis od vedení knihovny