Biologická olympiáda

Dne 14. února se uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády. Soutěže se zúčastnili Rosana Balážová, Jan Dragon, Jan Ranocha, Alexander Szkandera a Martin Konečný.

Klání začalo v devět hodin řešením praktických úloh, následně žáci přešli k vyplňování testu. Soutěžní den zakončili „poznávačkou“ rostlin, hub a živočichů. Náročných úkolů se žáci zhostili s vervou. První místo obsadila Rosana Balážová, na druhé příčce se umístil Martin Konečný. Oba žáci přesáhli hranici 40 bodů a byli navrženi na postup do krajského kola. Všem zúčastněným patří poděkování a výhercům přejeme hodně zdaru v dalším soutěžním kole.