Studenti soutěžili v obvazové technice

Jak probrané učivo převést do praxe a dovézt znalosti žáků k dokonalosti? Tak tento oříšek rozlouskli 12. prosince naši vyučující, kteří v probrané obvazové technice uspořádali soutěž. Té se zúčastnilo 6 žáků z třídy 1.A a následně 6 žáků z třídy 1.B. Role porotců se zhostily oborné učitelky Mgr. Nosková, Mgr. Víchová a Mgr. Panáková.

Soutěžící měli za úkol ošetřit pacienta, který přišel do ambulance s poraněním oka a hřbetu ruky. Celý úkol byl ukončen bandáží dolní končetiny. Porota hodnotila velmi přísně, a to nejen estetickou stránku, ale především ji zajímalo, zda obvaz splňuje daný účel. Nezapomněla také na velmi důležitou komunikaci soutěžících s „pacienty“ a provedení obvazu v časovém limitu. Slovní ohodnocení porotou a její rady byly cenné nejen pro soutěžící, ale i pro  diváky.                                                                                                           

A jak celá soutěž nakonec dopadla?

První zlaté místo obsadila Erika Brišová z 1.A a Rosana Balážová z 1. B.

Všem účastníkům a hlavně výhercům gratulujeme.