Na slezskoostravské radnici proběhlo slavnostní vyřazení absolventů z koblovské AGEL Střední zdravotnické školy

Téměř 40 absolventů AGEL Střední zdravotnické školy bylo včera odpoledne slavnostně vyřazeno v obřadní síni slezskoostravské radnice. Slavnostní ceremonie se účastnili jak rodiče, prarodiče tak i kamarádi a spolužáci. Slavnost doprovázela milá slova učitelů a maturantů. Řada z nich bude pokračovat ve studiu, jiní mají v plánu podnikat nebo nastoupit do zaměstnání.

Zkouškou dospělosti stáli v posledních dvou měsících žáci oborů praktická sestra a laboratorní asistent. Jedná se o třetí maturitní ročník v historii AGEL Střední zdravotnické školy, která sídli v ostravské části Koblov. „I když se naše škola stává již zaběhlou a zcela první maturity jsou již historií, pro žáky je to vždy poprvé a i pro všechny, ať už žáky či učitele, je to slavnostní zakončení čtyřleté práce. Přeji všem úspěšným absolventům, aby na tuto zkoušku rádi vzpomínali a mnoho štěstí v dalších, ať už školních či životních zkouškách,“ říká zástupkyně ředitele AGEL Střední zdravotnické školy Mgr. Alžběta Panáková.

Maturitní zkoušky skládali žáci z několika částí. Kromě zkoušek z českého nebo anglického jazyka, matematiky a odborných předmětů museli žáci prokázat své znalosti i u praktické zkoušky. „Zkoušky probíhaly na interním a chirurgickém oddělení v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice. Studenty například čekala komplexní ošetřovatelská péče, zahrnující hygienickou péči, odběry, podávaní léků nebo převazy ran. Žáci oboru laboratorní asistent pak předváděli své nabyté znalosti ve školní laboratoři, kde prováděli například stanovování koncentrace glukózy a bílkoviny v séru nebo chemické vyšetření moče,“ popisuje zástupkyně ředitele.

AGEL Střední škola zdravotnická je velmi mladá, ale rychle vyvíjející se škola. Své první studenty přivítala v lavicích v Ostravě-Koblově v září 2017. Za velmi krátkou dobu se škola rozrostla a stalo se z ní vyhledávané a žádané zařízení. Kromě ostravské pobočky provozuje AGEL Střední zdravotnická škola také pobočku v Českém Těšíně. Maturanti, ale i jiní zájemci o studium, pak mají možnost studovat obor diplomovaná všeobecná sestra na AGEL Vyšší odborné škole zdravotnické v Ostravě, Českém Těšíně nebo Přerově.

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz